понеделник, 23 септември 2019 г.

ПРЕБРОИХМЕ И СЕ ПРОСЪЛЗИХМЕ…
В „Основните показатели за пазара на труда през първата половина на 2019 г.“, публикувани от Националната агенция за финансови изследвания (НАФИ), се съдържат данни за средната заплата във федералните райони на Русия в рубли и в долари.
Въпреки че след 2014 г. властите многократно повтарят, като мантра, че не си струва да се обръща внимание на курса на долара, когато се оценява нивото на доходите (живеем в зоната на рублата), реалността все още е различна. Първо, и във отечествените продукти има външен, доларов компонент и следователно динамиката на валутния курс е важна. И второ. „Делът на валутните разходи е различен за различните социални групи“, – казва Сергей Хестанов, доцент по катедра „Фондови пазари и финансов инженеринг“ на катедра „Финанси и банкиране“ на РАНХиГС [1]. – „За групи, където този дял е малък, намалението на доходите в доларовия изражение не е толкова забележимо (говорим за слабите). Но като се започне от средната класа, делът на валутния компонент в разходите расте и промените във валутния се усещат по-осезаемо. Говоря за онези руснаци, които сменят колата си на всеки пет години, по-често придобиват домакински уреди, електроника и мебели и прекарват отпуските си в чужбина. Делът на валутните разходи в потребителската им кошница е една трета, а понякога и една втора.“
Колко от руснаците се вълнуват какъв ще бъде доходът им, ако бъде конвертирани по валутния курс? Според социологическите проучвания на РАНХиГС и РАН [2] средната класа в Русия е около 20% от населението или 28 милиона души. Но това е самооценка на гражданите, които се причисляват  към определена социална група, а дали тя съответства на реалността е друг въпрос. И още един отговор: експерти от Аналитичната агенция за кредитен рейтинг са изчислили, че за да се причислите към средна класата, трябва да печелите поне 121 хиляди рубли на месец в Москва или Санкт Петербург и поне 60 хиляди рубли в другите градове на страната, а хората получаващи такива заплати са  само 7 % от населението.
Следователно, в зависимост от критериите за оценка, доларовият еквивалент на личните доходи е важен от 7 до 20% от руснаците, и загубата на доходи при тях е очевидна – курсът скочи повече от два пъти. Но дори и за тези, които оценяват доходите си изключително в рубли, причините за радост не са много за пет години нивото на доходите в рубли е намаляло, най-малкото с размера на инфлацията. Според инфлационния калкулатор, днес никой от тези, чиито заплати не са били или са частично индексирани, не получава сумата, която е получавал преди шест години.
Според Хестанов най-добрият показател за финансовото благополучие на руснаците е показателят „реални разполагаеми доходи на гражданите“ (да не се бърка със средните на глава от населението /фактическите/, които са представени на фигурата). 
Той се изчислява от „Росстат“ [3]  като процент в сравнение с предходната година и отчита не само доходите, но и основните разходи (за жилищно-комунални услуги, продуктовата кошница, транспорт и др.). Росстат изчислява, че реалният разполагаем паричен доход на руснаците през 2018 г. е намалял с 8,3% в сравнение с 2013 г. Но тази стойност е получена с помощта на обновената методика за изчисление, за която вече писахме в бр. 3 от 28 януари т.г. Ако го преизчислим по старата методика, тогава спадът ще бъде много по-впечатляващ – повече от 10%. Не помага и проведената частична индексация за определени категории граждани – при тях  загубите (в нетен доход) са около 15%. А ако не е имало индексация, загубата би нараснала до около 30%.
Бележки:
[1] – Руска академия на народното стопанство и държавната служба при Президента на Руската федерация, създаден с Указ на президента на Руската федерация № 1140 от 20.09.и 2010 г. чрез присъединяване към Академията на народното стопанство към правителството на Руската федерация (АНХ, основавана през 1977 г.) на Руската академия за публична администрация при Президента на Руската федерация (РАГС, основавана през 1991 г.), както и на 12 други федерални държавни образователни институции.
[2] – Руска академия на науките.
[3] – Федерална служба за държавна статистика, съответства на нашия Национален статистически институт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар