понеделник, 30 септември 2019 г.

ДАЛАВЕРИТЕ НЕ СА ОТ ДНЕС …..

Стенографски запис
Среща-разговор на министър-председателя с екипи на министерствата по повод сключени необезпечени договори за обществени поръчки при предходния кабинет - 14 април 2010 г.
.........................
Министерство на отбраната


АНЮ АНГЕЛОВ: Общите задължения заедно чуждестранните договори са над 600 милиона по договори, които са сключвани в периода 2005-2009 г. включително, месец юни. На практика те са били обезпечени за времето, когато са сключвани, но не е отчетено, че всъщност това са многогодишни договори, които важат буквално до 2012, до 2011 г. и се оказват необезпечени. Това е една част от договорите.
Другата част от договорите обаче са сключвани по материален план, който е утвърден от тогавашния министър на отбраната Николай Цонев, обаче по този материален план не е имало осигурено финансови средства и в резултат на това имаме договори, на които в момента общата им сума е, както вече казах, 600 милиона.
Тук са г-жа Гласнова, която беше понижена в експерт, тъй като директорката на „Бюджет и финанси” е боледувала дълго време, тя носи отговорност, в периода, когато я е замествала, госпожа Гласнова е подписвала. Тук основно са финансови контрольори, които са разписвали за всеки договор, че съответният договор е финансово осигурен. Това са г-жа Богданова, г-н Чурешки и за съжаление, тук липсват финансов контрольор - Изпълнителна агенция „Социални дейности”, която е в болнични от шест месеца и не можем да я освободим по принцип. Тя също е подписвала. Но имаме и големи задължения, които не са осигурени – Военномедицинска академия. Тук е директорът на тяхната Правна дирекция.
БОЙКО БОРИСОВ: Какви са задълженията там?
АНЮ АНГЕЛОВ: Отделно не съм ги сумирал, но те могат да кажат какви задължения са.
ДИРЕКТОР: Към 31 декември 2009 г. са 89 милиона.
БОЙКО БОРИСОВ: 89 милиона? За какво?
АНЮ АНГЕЛОВ: Консумативи, лекарствени препарати.
ДИРЕКТОР: Десет милиона за извършен текущ ремонт, от порядъка на 7 милиона са за външни услуги, 4 милиона за храна.
БОЙКО БОРИСОВ: За медицинско оборудване колко са?
ДИРЕКТОР: За медицинско оборудване са 15 милиона.
БОЙКО БОРИСОВ: А за хеликоптера „Кугър”  колко е?
ДИРЕКТОР: Той не е към нас.
АНЮ АНГЕЛОВ: Ние сега имаме да плащаме 10-и, 11-и хеликоптер, които са теглили средства от месеците след юли са ги прехвърляли 112 милиона в първото тримесечие, като обосновката е била – госпожа Гласнова знае, тя ги е подписвала някои от тях – да осигурят плащане до 10-и, 11-и “Кугър”. Не са изхарчени за това и сега ние дължим 34 милиона от миналата година.
БОЙКО БОРИСОВ: Вие ли сте, госпожо?
ГЛАСНОВА: Да, аз съм изготвяла финансовата обосновка, когато сме изисквали средствата от Министерството на финансите.
БОЙКО БОРИСОВ: За какво ги изискахте?
ГЛАСНОВА: Сега не мога да си спомня. Евентуално за плащането на “Кугър”-а. Трябва да го погледна.
АНЮ АНГЕЛОВ: Така са искани. Писма са искани.
БОЙКО БОРИСОВ: Отивате, поглеждате го и ще се върнете обратно, като си опресните паметта да ми кажете за какво сте искали да изтеглите предварително тази огромна сума от 112 милиона от бюджета преди изборите точно. Искам да ми го напишете.
ГЛАСНОВА: Юли месец, точно преди изборите.
АНЮ АНГЕЛОВ: Януари-февруари са теглени.
ГЛАСНОВА: Тогава аз съм била заместник-директор, но директорът си е бил.
БОЙКО БОРИСОВ: Къде е директорът?
ГЛАСНОВА: Тя е освободена. И началника на Бюджетния отдел мога да попитам.
БОЙКО БОРИСОВ: Не, няма да попитате. Отидете, нека да Ви го напишат писмено, да ви го напишат, началникът на Бюджетния отдел да напише: „Беше ми поискано да го преведа” и Вие съответно сте го превели, за да платите каквото са ви казали.
АНЮ АНГЕЛОВ: И най-интересното е, че от Министерството на финансите със съвършено лека ръка са им разрешавали това преместване на средствата, като съгласно Закона за държавния бюджет това трябва да става само в изключителни случаи, при извънредни ситуации.
БОЙКО БОРИСОВ: Военномедицинска академия – тези разходи за тях в бюджета на Министерство на отбраната ли са?
ДИРЕКТОР: Нашият бюджет е включен в състава на...
АНЮ АНГЕЛОВ: Но нямаме средствата.
БОЙКО БОРИСОВ: Имали ли са тогава средства, за да направят всичкото това обезпечение в бюджета?
АНЮ АНГЕЛОВ: Не, те са надхвърлили отделения бюджет с над 100 милиона, ако не ме лъже паметта.
БОЙКО БОРИСОВ: Кой е началник на това отделение?
АНЮ АНГЕЛОВ: Имате по план 55 милиона, в края на годината са изхарчени 152 милиона на практика.
БОЙКО БОРИСОВ: Така ли е, или не е така?
ДИРЕКТОР: Това е така, както каза министър Ангелов. Първоначалният бюджет е за около 55 милиона. Това е практика, която е продължавала в последните няколко години и винаги в края на годината е правена корекция на база на извършените допълнителни постъпления в бюджета, от други пера.
АНЮ АНГЕЛОВ: От други пера са плащани всъщност тези разходи.
БОЙКО БОРИСОВ: Това може ли? Нали има Закон за бюджета, който разписва перата по какво може да харчим парите?
ДИРЕКТОР: По чл. 34 от Закона за бюджета, това е извършено на база на месечните приходи и постъпления от Здравната каса. Това е напълно законно и е извършена тази корекция. Към този бюджет, който е официално отпуснат по Закона за бюджета от 54 милиона, всеки месец около 3,5 милиона се получават като приходи от Здравната каса, които се трансформират като трансфер и с тях се коригира. Значи, в рамките на годината около 30 милиона още се явяват като приходи. Те са в бюджета.
АНЮ АНГЕЛОВ: Те всъщност са извън бюджета им, но много голяма е разликата. Те получават по 3,5 милиона на месец горе-долу. Дванадесет месеца по 3 милиона са 26 милиона. Те са близо 100 милиона. Доста от тях не са разплатени все още.
ДИРЕКТОР: Оттам тръгна проблемът. Ние по принцип до миналата година всичките ни бюджети са били коригирани в края.
АНЮ АНГЕЛОВ: Сега има втори одит там, изпратил съм втори одит.
ДИРЕКТОР: Исках да обясня схемата. Така че, този бюджет просто е заложен нереално. Такава е била практиката през последните 7-8 години.
БОЙКО БОРИСОВ: Нереални бюджети?
ДИРЕКТОР: Нереални бюджети. Тъй като реално покрива само заплатите. И е било масова практика до миналата година, до 2009 г. да се отпуска бюджет, който да покрива единствено само заплатите, съвсем малка част от издръжката. Всяка останала дейност, която се финансира от страна на министерството, е благодарение на приходите, които е реализирала Военномедицинска академия и, разбира се, че с преструктуриране на някои от разходите на самото министерство. Те са оценявали винаги досега тази ситуация и са правили, разбира се, вътрешно преразпределение и са отпускали пари.
БОЙКО БОРИСОВ: Как се получава тази разлика?
ДИРЕКТОР: От последната година и половина. Последната година просто нямаме никакво финансиране.
БОЙКО БОРИСОВ: А вие продължавате да харчите?
АНЮ АНГЕЛОВ: Те продължават да правят съответно ремонти. Затова имаме сега тази хубава Военномедицинска академия. Но на практика това са други средства, които са прехвърлени в техен интерес.
ДИРЕКТОР: В момента в този бюджет, дори за 2010 г., той е 64 350 000 – от него само за заплати отиват към 60 милиона. А не мога да гарантирам нито за медикаменти, нито за консумативи, нито за лекарства.
БОЙКО БОРИСОВ: Каква е разликата в парите, които имаме да додаваме?
АНЮ АНГЕЛОВ: 644 милиона. От тях 231 – за въоръжение и техника.
БОЙКО БОРИСОВ: Всичките тези господа написали ли са обяснения, казали ли са откъде идват проблемите и всичко останало?
АНЮ АНГЕЛОВ: Знаем ги проблемите какви са. Те са написали обяснения. Считам, че в бъдеще няма да допускат такива нарушения.
БОЙКО БОРИСОВ: Вие алармирали ли сте тогавашните началници, че това не е редно да се прави, казвали ли сте им, че това е нарушение на закона?
ГЛАСНОВА: То си имаше комисия, когато се изготвя материалният план с всички програмни ръководители и второстепенни ръководители, които дават необходимостта и съответно тази комисия има представители в Бюджетната дирекция, която казва: Бюджетът е такъв, на вас е толкова бюджетът, в рамките на този бюджет вие трябва да се ограничите.
БОЙКО БОРИСОВ: А те защо не са се ограничили?
АНЮ АНГЕЛОВ: Тук е договорът Странджа-2, например. Госпожа Богданова като финансов контрольор го е разписала.
БОГДАНОВА: Да, аз съм го разписала.
АНЮ АНГЕЛОВ: Той осигурен ли е финансово?
БОГДАНОВА: Финансов контрол – това е предварителен контрол по законосъобразност преди поемане на задължение и съгласувателния подпис от директора на дирекция „Планиране”, „Програмиране” или „Финанси” – различни наименования търпи дирекцията – удостоверява, че към момента на поемане на задължения има финансово осигурени средства.
АНЮ АНГЕЛОВ: Всъщност има взаимозависимост.
БОЙКО БОРИСОВ: Те са ви излъгали, че има, на практика, така ли?
АНЮ АНГЕЛОВ: На практика тя се доверява на нейния подпис.
БОЙКО БОРИСОВ: Това написала ли го е?
БОГДАНОВА: Абсолютно. Даже постановените и към момента действащи вътрешни правила в Министерство на отбраната…
БОЙКО БОРИСОВ: Добре, отивайте да си вършите работата!
P.S. Нямам представа кой е т.нар. в стенограмата „ДИРЕКТОР”. Във ВМА може би знаят!?!


Няма коментари:

Публикуване на коментар