събота, 7 септември 2019 г.

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД АБРЕВИАТУРАТА ИМ?*

 
Московски университет за хуманитарни науки, наследник  на някогашното училище за снайперистки
През 1942 г. е създадено Централно женско училище за обучение на снайперисти, което действа до 1944 г. През ноември 1944 г. с постановление на ЦК ВКП (б) /Централен комитет на Всесъюзната комунистическа партия болшевики/ от 11 октомври 1944 г. и ЦК на ВЛКСМ /Централен комитет на Всесъюзния Ленински комунистически съюз на младежта/ от 14 октомври 1944 г. на негова база е създадено Централно комсомолско училище (ЦКУ)**. Тази дата се счита за официалната дата на учредяване на университета. Комсомолски работници със средно образование, служители на младежки вестници и списания учат в училището в продължение на 1,5 години. През 1949 г. започва обучение за студенти от източноевропейски страни. През юли 1956 г. ЦКУ е реорганизирано в постоянен тримесечен курс на активите на Комсомола.
През август 1969 г., с постановленията на ЦК на КПСС и ЦК на ВЛКСМ, на базата на Централното комсомолско училище е създадено Висшето комсомолско училище (ВКУ) за теоретично обучение и преквалификация на ръководни на комсомола и сътрудници на младежкия печат. Образувани са 13 катедри, а през ноември 1970 г. – започват обучението на аспиранти. През май 1976 г. е създаден Научен информационен център на ВКУ.
За 21 години съществуване ВКУ завършват около 6 хиляди съветски и 10 хиляди чуждестранни слушатели, около 3 хиляди защитават дисертациите и почти 14 хиляди души са обучени в курсове за преквалификация.
През юни 1990 г. Висшето комсомолско училище се преобразува в Институт за младежта (ИМ), който през септември 1991 г. получава статут на „автономна (самоуправляваща се) неправителствена образователна институция“.
През 1991 г. е образуван факултет за социални науки,  а през 1993 г. в структура на ИМ се появяват факултети по психология и културология и започва обучение на докторанти.
На 25 юли 1994 г. е взето решение ИМ да получи държавна акредитация. Институтът става третият неправителствен университет в Русия, получил държавна акредитация и правото да издава дипломи, признати от държавата.
На 27 октомври 1994 г. започва работа Открита катедра на Института за младежта. Задачата на катедрата е да осигури жива комуникация между преподаватели и студенти с водещи политически и държавни дейци на Русия и света. В първия ден от работата на катедрата към присъстващите се обръща М. С. Горбачов – лауреат на Нобеловата награда за мир, председател на Международния фонд за социални, политически и политически изследвания („Фондация Горбачов“), почетен професор на Института за младежта, бивш президент на СССР (1990-1991 г.) и генерален секретар на ЦК на КПСС (1985-1991).
През 1995 г. са създадени Юридически факултет и Висше училище за реклама. Първият випуск на ИМ е 160 души (на факултетите по социални науки, мениджмънт и психология).
На 11 февруари 1997 г. е създаден Международен институт „Младежи за световна култура и демокрация” (споразумението за създаване е подписано от генералния директор на ЮНЕСКО, Федерико Майор и ректора на Института за младежта). През март 1997 г. е подписан договор за сътрудничество с университета Пантеон Ассас (Париж-II)***.
През 1998 г. са създадени факултетите по международни отношения, икономика и управление, а на 16 май 1999 г. ИМ е обявен за „Територия за световна култура”.
На 15 ноември 2000 г. ИМ е преименуван на Московска академия за хуманитарни и социални науки.
На 11 юни 2003 г. Московската академия за хуманитарни и социални науки получава статут на университет и е преименувана на Московски университет за хуманитарни науки. На този ден Съветът на Министерството на образованието на Руската федерация взема решение за сертифициране и акредитация на Академията и за държавна акредитация под формата на „университет”.****
БЕЛЕЖКИ:
**По-късно тази дата се приема за рожден ден на днешния университет.
***Френски държавен университет, основен правоприемник на правния факултет на Парижкия университет.
****С незначителни съкращения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар