четвъртък, 28 февруари 2019 г.

СВЕТЛИНА, ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА

Декларация на държавните ръководители на Букурещ 9 (Кошице, 28 февруари 2019 г.)*
1. Ние, президентите на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словашката република, се събрахме в Кошице в платформата на Букурещ 9 за консултации и диалог за:
- отбелязване на 70-ата годишнина на Северноатлантическия съюз, както и на 20-та и 15-та годишнина от присъединяването на нашите съответни държави към НАТО;
- да потвърдят отново твърдия ни ангажимент за колективна отбрана, както е заложено в член 5 от Вашингтонския договор, основаващ се на солидарност, споделена отговорност и неделимост на сигурността в Съюза;
- обменят мнения относно текущите заплахи за сигурността и предизвикателствата и начините за тяхното решаване.
Оценяваме присъствието на генералния секретар на НАТО днес.
2. През последните 70 години НАТО служи като основата на сигурността в евроатлантическата зона. Тя остава уникалната рамка за нашата колективна отбрана, трансатлантическия диалог и играе незаменима роля в защитата на нашите ценности и опазването на сигурността на нашите граждани и на нашите територии. Нашето членство в Алианса създаде възможност за изпълнение на стремежите на нашите нации и осигури сигурността и стабилността на икономическото развитие и благосъстоянието на нашите общества, като същевременно напредваше с визията за цяла Европа, свободна и спокойна. В същото време нашите страни укрепват своите способности, за да допринесат за колективната отбрана на съюзниците.
3. Както се срещаме днес, ние сме изправени пред най-трудните предизвикателства пред сигурността в едно поколение. В духа на подхода на 360 градуса, Алиансът трябва да продължи да бъде готов да отговори на всички заплахи и предизвикателства, където и да се появят. Ето защо ние имаме всички основания да направим Алианса по-силен и да гарантираме, че трансатлантическите връзки остават стабилни и ефективни, както винаги. Ние сме решени да работим за постигането на тази цел, включително чрез нашия ангажимент да изразходваме 2% от БВП за отбрана, да модернизираме защитата си и да участваме в операции. Приветстваме и подкрепяме засиленото военно присъствие на Съединените щати и Канада в Европа, особено на източния фланг на НАТО.
4. Заплахите и предизвикателствата, пред които сме изправени, са сложни, често непредсказуеми и идват от всички посоки. Нито една страна не може да се справи напълно с тях само. Те варират от конвенционални и хибридни форми, включително кибернетични, до тероризъм, регионална нестабилност, незаконна миграция, разпространение на оръжия за масово унищожение и заплахи за нашата енергийна сигурност. Ние сме изправени пред интензивно използване на дезинформация и пропаганда. Традиционните линии между военната и невоенната война избледняват.
5. Днес ние сме по-добре подготвени да се справим с настоящите предизвикателства пред сигурността. Нашите страни допринасят за адаптацията на Алианса. В духа на обединеното единство, солидарност и справедливо споделяне на тежестта, ние подчертаваме значението на присъствието на НАТО от Балтийско до Черно море, както и други инициативи, насочени към укрепване на способността ни да защитаваме нашите граждани и територии като част от съюзническите колективни усилия за засилване на възпирането и отбраната на НАТО. Ние също така подкрепяме прилагането на стратегическия, целенасочен и последователен подход на НАТО към Юга. Признаваме участието в съответните дейности на НАТО, включително мисията в Афганистан, като част от усилията за постигане на мир и помирение.

6. Оставаме особено загрижени за продължаващия конфликт в Източна Украйна и неотдавнашното напрежение в Азовско и Черно море, произтичащо от незаконното и незаконно анексиране на Крим и военното натрупване. Това е още една проява на неуважението на Русия към международното право, конфронтационния му модел на поведение и използването на военни и невоенни действия, като например изграждането на мост от Керченския проток, за постигане на геополитическите си цели. Всичко това изисква още по-съгласуван и стратегически подход от страна на Алианса. Също така сме сериозно обезпокоени от същественото нарушаване от страна на Русия на Договора за ИНФ и невъзможността за връщане към пълно и проверимо съответствие, което доведе до спиране на Договора и до уведомлението на Съединените щати за оттегляне. Ние продължаваме да предприемаме необходимите стъпки в Алианса, за да гарантираме доверието и ефективността на възпиращата и отбранителна позиция на НАТО и да останем твърдо ангажирани с опазването на ефективния международен контрол над въоръженията, разоръжаването и неразпространението.
7. Повтаряме подкрепата си за подхода на НАТО към Русия, основан на силно възпиране и отбрана, както и на откритостта към диалога, договорена след срещата на върха на Уелс, с цел да се избегнат недоразумения, погрешни изчисления и непреднамерена ескалация.
8. Юбилеите на присъединяването на нашите страни към Алианса ни напомнят колко важно е политиката на НАТО за отворени врати за повишаване на сигурността на нейните членове, за мирно обединение на Европа и за стабилност на цялата евроатлантическа зона. Ще продължим да подкрепяме по-нататъшното разширяване на НАТО
*-за неточности в превода вина има Google-преводачката.
Чудна работа?! Едно се говори за вътрешна консумация (...трябва да материализираме интересите си, а не да ставаме заложник на чужди интереси ....), друго се подписва. Каква ли е причината за подобно раздвоение? Трябва да питам д-р Михайлов! 
Mehr Licht! беше казал Гьоте. И аз реших да я потърся в един сайт, но за съжаление там беше тъмно. Вероятно в момента ЧЕЗ е извършвал модернизация на електроподаването в района.......

ПЕДЕРАСТИЯ, КРЪВОСМЕШЕНИЕ И ПРОЧИЕ ….

Днес Discovery Channel излъчи филм за  Тутанкамон последният египетски фараон от могъща фамилия, управлявала Египет векове наред. Според авторите на филма, династията се затрила заради кръвосмешение (Тутанкамон е син на Аменхотеп IV от родната му сестра, а съпругата, за която се жени след възкачването си на престола е негова полусестра). Кръвосмешението се е приемало за нещо съвсем нормално сред фараонската династия. Толкова за филма.
В учебник, посветен на управлението, посветих доста редове на семейството, като специфична форма на човешката организация. Днес някои твърдят, че то е продукт на християнската цивилизация. Други, които като мен са учили преди 1989 г., си спомнят индоктринирането ни, че то е елемент от надстройката и отразява само и единствено икономическите отношения в обществото. В учебника, а и сега твърда, че и двете тези са частично верни. За целта се позовавам на Фридрих Енгелс и книгата му „Произход на семейството, частната собственост и държавата”
Енгелс и неговият труд
Според Еспинас стадото е висша форма на социална организация, която се наблюдава при животните (да не намесваме тук стадата в българското село, които се образуват принудително). Най-вероятно то е съставено от семейства, но като цяло отношенията между семейството и стадото не са еднопосочни. Енгелс развива горната постановка като твърди, че стадото съществува само там, където съществуват свободни полови отношения и нещо повече, там то се образува спонтанно. Там обаче, където семейните отношения за изключително силни, стадните връзки стават много хлабави. Следователно семейството не е човешко откритие, доколкото се среща и при животните.
  Морган означава първата степен на човешкото семейство като кръвно-родственото. В него брачните групи са разделени поколенчески, т.е всички баби и дядовци или всички майки и бащи и т.н. в рамките на семейството са помежду си съпруг и съпруга. Кръвно-родственото семейство е много близо до стадото, поради свободата на половите отношения. Постепенно обаче се появяват ограничения в половите връзки между кръвни роднини (предполага се, че в началото това ограничение се е отнасяло само до родители и техните деца и между братя и сестри и постепенно се е разширявало). В резултат на това възниква т.нар. пуналуално семейство, при което ограниченията за създаване на семейство заради кръвно-родствени връзки са почти сходни с тези при съвременното семейство. Енгелс приема, че преходът между кръвно-родственото и пуналуалното семейство е резултат от естествен подбор – т.е движещата сила е биологичното (съвременната генетика доказва високата смъртност или физическата и умствена непълноценност на деца от родители с кръвна връзка – например брат и сестра), докато този - към съвременното семейство се дължи на социални причини (целта е да се преумножи и запази богатството, следователно икономически). Икономически са и причините за появата на рода и племето. В новото семейство обаче се запазва кръвното родство (по майчина/ бащина линия), т.е имаме съчетаване на биологичното и социалното (икономическото). Сега да ни си помислите, че Енгелс е 100% прав. Защо мисля така? Всички навярно сте съгласни, че в основата на семейството са сексът и възпроизводството, както и че в основата си това представляват биологични явления.
Да, но според Ричли Крейпо в книгата му „Културна антропология” те са и социални, защото начините за практикуването им се определят от обществените традиции.

Крейпо, който доказва, че сексът е и социално явление
В този смисъл авторът ни съобщава, че и днес могат да се открият полигамни семейства, като те могат да се проявяват като полигиния (един мъж притежава няколко жени), полиандрия (една жена притежава няколко мъже) и групов брак (няколко мъже и жени взаимно се притежават).
 
Семейството на тоголезки вожд (по Крейпо)
Даже и моногамията се е променила (светските разводи са по-леки като процедура от църковните), за да се появи понятието „серийна моногамия”, при която членовете на новото семейство имат по няколко развода зад гърба си (край на цитата)”.
 Е, прав ли съм, че семейната организация е еволюирала под влияние на смесени фактори – биологични и икономически. До тук с моите писаници от преди години.
А ако си позволявам да ви занимавам с тях, то е заради желанието на някои по-демократични и икономически по-развити от татковината ми държави да се легализира кръвосмешението, на други, които обявят , че има трети пол, както и на трети, в които браковете между мъже/респективно мъже се смятат за нещо обичайно. Разбира се и ние не изоставаме назад! В училищата се разпространяват анкети, в които, след като отговориш на въпроси, свързани със съвременните форми на обучение, трябва да се определиш като „мъж”, „жена” или „нещо друго”. Разпространяват се и диплянки, които показват „секс между мъже или между жени”, както и начини за удолетворяване на половия нагон без да консумираш полов акт. Една от авторките им твърди, че това било съвсем нормално, защото днешните юноши знаели къде, къде повече работи за половия живот!
Дами и господа, не съм пророк, за да кажа кога и по какъв повод ще има Трета световна война и дали човечеството ще оцелее от нея.
Но както сме я подкарали в Европа с педерасти, лесбийки, би- и транссексуални и кръвосмешение в брака, може и да се затрием и без война!