понеделник, 23 юни 2014 г.

(НЕ)РЕФОРМАТОРСКИ МИСЛИ.......

Бях се отказал са да пиша по проблемите на военната медицина. Годините ми натежаха и си рекох, че не съм актуален. Но тези дни попаднах на записки от посещението ми в Белгия през 1996 г. И по-точно на брифинга на полковник Санабрия [1]. Че като ме налегнаха едни (не)реформаторски мисли.
По повод реформаторските симулации във военномедицинската служба след 1998 г. съм писал съвсем сериозно. В списание „Военен журнал”[9]. Като имам предвид обаче любовта към четеното на началстващия медицински състав се съмнявам, че някой се е запознал с добронамерените ми тези и критики.
Не че и сега се надявам на по-добър ефект.
Както и да я погледнеш, темата за медицинското осигуряване на Българската армия е твърде обширна. Ето защо ще се огранича до реформирането, трансформирането или както искате го наречете на мирновременните военни лечебни заведения. За да бъде коректно написаното, няма как да избягам от някои събития от последните години, които пряко им влияят.
Например промените в здравното законодателство. Приетият през 1998 г. Закон за здравното осигуряване [4] въведе нов модел на финансирането на доболничната и болнична помощ в България. От нарочно създаден фонд за здравно осигуряване, захранван с вноски от работещите и техните работодатели. Законът изравни здравно осигурителните задължения на наборните (наборната служба отпада от 01.01.2008 г. с промени в ЗОВС от лятото на 2006 г. – бел.моя) и кадровите военнослужещи от Българската армия с тези на останалите граждани на страната. С една особеност - здравните им вноски към НЗОК се изплащат изцяло на бюджета на Министерството на отбраната. Тази фундаментална промяна ни най-малко не се отрази на финансирането на ведомствените лечебни заведения в отбраната. Напротив темата упорито се избягва във всички приети стратегии, планове и доктрини [9]. 
Между другото настъпват промени и във вътрешната среда – всички мирновременни военни лечебни заведения са вкарани под една шапката на – ВМА [5,11]. Уникален български „принос” в НАТО-вската медицината и управленската теория. Това обаче е друга тема.
Нека да се върнем върху финансирането Логично е текущата издръжка военните лечебни заведения за обслужените в тях военнослужещи да се осъществява само по договори с НЗОК. А субсидията от военния бюджет да финансира подготовката на системата за работа във военно време. Да, ама не, както каза преди години Петко Бочаров. Субсидията от военния бюджет продължи да се изсипва като от рог на изобилие. Например през 2005 г. прогнозният размер на субсидията за ВМА е 32.00 млн.лв. [6]. Тъй като данни за реалното изпълнение на бюджета на академията за 2005 г. липсват, имам всички основания да се съмнявам в посочената сума. Следващите числа като че ли идват да потвърдят съмненията ми. Реално изхарчените от ВМА средства за 2006 г. е 110.775 млн. лв., за 2007 г. – 110.619 млн.лв., за 2011 г. - малко над 110 млн. лв.,а за първото тримесечие на 2012 г. 24.043 млн.лв. [2,3,10].
Истината ме задължава да кажа, че около 30-на процента от тях са за сметка на приходи от НЗОК [10]. Но истината ме задължава да спомена и просрочените задължения на академията – по различни данни от 90 до 100 млн. лева, или 1/5 от дълговете на всички болници в България.
Открити източници за размера на здравните вноски от Министерството на отбраната към НЗОК не се откриват.
А сега да видим за какво се харчи този обилен бюджет. За финансиране на 263 731 амбулаторни прегледа и на стационарното лечение на 61 638 души годишно От които военнослужещи - 18% [7,12]. Според други данни – 5% [8]. Ама последното число ще го пренебрегна. Нека превърна процентите в абсолютни стойности. Излиза, че в лечебните заведения на ВМА годишно се обслужват амбулаторно около 47 471 и се лекуват стационарно - до към 11 000 военнослужещи. В което се съмнявам. Щото излиза, че всеки военнослужещ е бил по един или два пъти годишно на амбулаторен преглед, а всеки трети се е нуждаел от лечение в болничен стационар? Много здрава армия?!
Представям си какъв гняв ще предизвикат горните изречения. Ще ми бъда приписани всички смъртни грехове. И ще бъда опровергаван с ругатни и емоции! А не с факти!
Само че моя милост, спомняйки си за стария брифинг на белгийския полковник, имам и въпроси:
1.Защо не оставим българските военнослужещи да изберат къде да се преглеждат амбулаторно и да се лекуват стационарно, след като са здравно осигурени?
2.Какво налага да се поддържат военни лечебни заведения за обслужване на гражданското население и да се развиват медицински направления, които не са обвързани с медицинското осигуряване на войските при криза и война?
3.С какво се различават българските военни лечебни заведения от гражданските такива?

Тук смятам да спра.
Сигурно е вярно твърдението, че ВМА е марка. И името й е по-голямо от имената на нейните началници – минали, настоящи и бъдещи. Може би е вярно и че българите трябва да се гордеят с нея [8].
Само се съмнявам, че тази марка е в унисон с мисиите на въоръжените сили – настоящи и бъдещи.
Опровергайте ме!

[1] Брифинг на полковник Санабрия за развитие на военно болничната система в Кралство Белгия, Брюксел, 19961 личен архив на автора
[2] Доклад за за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през първото тримесечие на 2012 г., По http://www.mod.bg
[3] Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Военномедицинска академия за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2007 г. (Одитен доклад № 0200001407, приет с решение на Сметната палата № 147 от 12.06.2008 г.)
[4] Закон за здравното осигуряване, ДВ. бр.70, 1998
[5] Закон за лечебните заведения, ДВ, бр. 62, 1999
[6] Комисия по здравеопазване, ХХХІХ Народно събрание, Протокол № 120 от 10.11. 2004 (стенографски запис)
[7] Иван Иванов, Слово по повод 122 годишнината от създаването на ВМА през 2013 г., по http://www.md.government.bg/bg/
[8] Интервю на Анна Ботинова с бригаден генерал Николай Петров, „24 часа” 17.06.2014
[9] Колев, Н., Трансформацията на медицинската служба на въоръжените сили – исторически преглед и перспективи, Военен журнал, кн. 5, 2009, стр. 141
[10] Отчет за изпълнението на бюджета и единния финансов план за материално - техническо осигуряване на Министерството на отбраната за 2011 г., по http://www.mod.bg
[11] Правилник за устройството и дейността на ВМА, ПМС № 168, ДВ. бр.51, 2009., изм. ДВ. бр.97, 2011
[12] ВМА е най-предпочитаното място за лечение в България, интервю на генерал-майор Стоян Тонев пред Frognews.bg, 06.07.2009 г., по http://frognews.bg/news

петък, 20 юни 2014 г.

С .... да ги сочиш!За българските властници бедствията, авариите и катастрофите са като черните лебеди от една известна книга на Никълъс Нисим Талеб. Те са случайни  и неочаквани събития, които:

-Не могат да се предсказват;

-Въздействието им върху населението варира от нищожно до огромно;

-И се обясняват най-добре със задна дата.

Независимо от наличието на:

-Център за аерокосмично наблюдение (създаден преди 5 години), за който м-р Емел Етем похарчи над 3,3 млн. лв. народна пара;

-Център на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия - първата международна военна структура на Алианса на родна територия (парламентът ратифицира Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Гърция и Полша за изграждането и управлението на центъра през март 2014 г.) и

-"Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г." подписана от премиера Пламен Орешарски на 07.05.2014 г. Последната е от типа документи, които произвеждаме на килограм!

И при тази ситуация, българските властници имат наглостта да стават телевизионни звезди! Скрийте се бре некадърници. Народът има за вас една приказка - "С .... да ги сочиш". Съдържанието на многоточието е добре известно!

Добро утро на 21 юни! С надеждата, че в днешния ден Господ ще бъде Българин. Както преди 20 години на стадион „Parc des Princes”.

За Варна и ученето......

Възникването на кризите може да се разглежда като загуба в природната, технологичната или геополитическата лотария. Намаляването на щетите от тях и ликвидирането на последствията е и ще бъде само и единствено въпрос на ПОЛИТИКА!!
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ – на областно/ общинско ниво. В ПЪРВИЯТ РАЗДЕЛ ОТ ПЛАНА “Обща ситуация и сценарии” се описват приетите кризисни сценарии, здравните рискове, ориентировъчното прогнозно количество на пострадали (ако е възможно), оценката на съответствието между потребните и наличните медицински ресурси и техните възможности, основни мероприятия за преодоляване на недостига. ВЪВ ВТОРИЯ РАЗДЕЛ “Общи и по сектори оперативни медицински задачи и организацията на изпълнението им” се описват общите основни задачи по организацията на доболничната и болничната помощ, осигурените ресурси... В ТРЕТИЯ РАЗДЕЛ “Управление и обща координация” се разработват въпросите на оповестяване на участващите в операцията, маршрути и срокове за изнасяне до зоната ....”
ТОВА И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ НЕЩА ЧЕТЯХ НА СЛУШАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ ПРЕДИ ВРЕМЕ!
Г-Н ПОРТНИХ И НЕ САМО ТОЙ ДАЛИ ГИ ЗНАЯТ!
ИЛИ:

А кметът отгоре,
През гъстия дим,
Гледаше на всичко,
тих, невъзмутим!

понеделник, 16 юни 2014 г.

Устоматерни пустословия 2014 г.

“Преди години и ние смятахме, че военната ни болница трябва да прилича на тези от гражданската система. Днес обаче нашата политика е променена. Кадровият военнослужещ може да потърси помощ там, където тя е най-добра. Следователно не е необходимо да го привързваме към военното здравно заведение. Не нужно и да се мъчим да правим онова, което цивилните правят по-добре от нас. Но те слабо познават спецификата на нараняванията и изгарянията, травматологията и физиотерапията им са насочени към обслужване на възрастни пациенти, а психиатрите рядко се сблъскват с посттравматичния стрес.Ето защо ни е необходима военна болница. По тази причина от общо 48 легла за лечение на изгарянията в Кралството, 32 се намират в “Кралица Астрид”, а Центровете за тъканни култури и за съхраняване на трупна кожа са единствените в страната. Това е и причината за специфичната структура на “Кралица Астрид” при криза и война – 180 травматологични легла, 60 легла за лечение на изгаряния, около 60 – за неврология и психиатрия, стотина за заразно болни и 200 за активна рехабилитация”.
Полковник Санабрия, Кралската военномедицинска служба на Белгия, 1996 г., брифинг за българската военномедицинска делегация.
Ето това не можаха да проумеят българските псевдовоенни лекари след 1998 г. 
С лампази, държавни отличия и професури. 
И изключителни "меринджеи" според Найденов и Аньо Ньойски.
Следват актуалните ми устоматерните пустословия. От 2014 г.

понеделник, 2 юни 2014 г.

Идеи и реалности?

Днес "Труд" ни уведомява, че по идея на БСП 250 000 души - държавни служители, военнослужещи, полицаи и т.н. ще започнат да внасят своят дял от здравните вноски. В съотношение подобно на останалите български граждани - от работодателя - 60% и от работещия - 40%.
Възможно е парите в НЗОК да се увеличат? Ако държавата не си е изпълнявала задълженията да ги осигурява ИЗЦЯЛО са сметка на бюджета! Което е твърде ВЕРОЯТНО! И се знае отдавна!
И едно питане към министър Найденов!
До кога ще плащате веднъж осигуровки за военнослужещите към НЗОК и отделно да издържате със средства от военния бюджет ВМА (достигнали в предходни години до около 100 млн.лв. годишно)? След като сред обслужваните от болниците на ВМА контингенти хората с пагони са 15%!
Питал съм го и друг път.
Без отговор!
Дано този път отговори!

Две истории през половин година....

Интересни изказвания. 
 1. От изказвания на заседание на Правителството на г-н Орешарски от м. май 2014 г. - "Бих искала, казва вицепремиерът Даниела Бобева, да предложа заедно с назначаването на този човек (професор Николай Петров за началник на ВМА -бел.моя) да се възложи и незабавно да се разработи един план за преструктуриране, финансово оздравяване на болницата, защото, доколкото имам информация, тя продължава да трупа задължения..”Предишният план беше един, извинете ме за грубия израз „пасквил” на десет страници в зелен цвят написани неща, които нямат нищо общо с програмата за оздравяване и преструктуриране.” Не веднъж, уточнява министър Андреева, съм казвала на Министерски съвет, това е лечебното заведение в България с най-тежки задължения и просрочени такива. „Може би е добре след това (б.р. - планът) да се гледа от експерти от Министерството на финансите или икономическия екип към госпожа Бобева, защото там информацията е тревожна..."
2. От изказване на
министър Найденов на едно изпращане през м.декември 2013 г.   - „Вие със сигурност оставате в историята на ВМА не само като един от най-дългогодишните ръководители на този пост, а и като ръководител със собствен почерк като лекар и човек с изразени лидерски умения. Вие създадохте качествена основа за всеки един, който ще Ви наследи на тази позиция оттук-нататък".
През май 2014 г. г-н Найденов май не се е изказвал! Или поне Спиридон не го е цитирал в otbrana.com.
Пък моят въпрос прост: Виновника, дайте ВИНОВНИКА!