четвъртък, 25 април 2019 г.

НЕПОИСКАНА РЕЦЕНЗИЯ

Понякога не е нужно много време, за да разбереш разликата между ПИСАТЕЛ и ГРАФОМАН. На мен ми трябваха 3-4 минути, за да се убедя, че гостът на агент Алберт в ТВ Европа („Свободна зона“) – г-н Николай Скарлатов е от втората категория. Представяше новата си книга (вж. картинката, на която е и факсимиле от увода).

Справка в http://iztok-zapad.eu показва, че авторът е роден през 1943 г. Завършва гимназия и университет в София. Защитава докторат в Икономическия институт „Карл Маркс“ (сега УНСС), София. Работил в областта на външната търговия в България и в чужбина.
Понеже смятам, че съм от средно интелигентните старци, ще подкрепя тезата си за графоманството на автора, с цитат от увода на книгата:
Така е и в политиката, откакто светът съществува. Която държава притежава по-силна армия и по-съвременни и стра­ховити оръжия, тя надделява в политическите сблъсъци с други държави Уважаеми читателю, вярвам във вашата интелигентност и затова ще се опитам максимално безпристрастно да представя на вашето внимание съвременните свръхоръжия, тяхната мощ и какво би се случило при една мащабна световна война. Всички знаем какво ще се случи, но се изкушавам да дам визуална представа, цитирайки Владимир Путин. На пресконференция журналистите питат Путин с какви средства ще се води Третата световна война. Той отговаря: Не знам с какви средства ще се води, но Четвъртата ще се води с камъни и дървета. Така стои въпросът! Борбата за мир е от първостепенно значение за оцеляването на човечеството и цивилизацията му.“
Ех, Скарлатов, Скарлатов, доколкото си спомням мисълта принадлежи на друг и е изказана във време, когато Вл. Вл. още не е бил планиран да си появи на белия свят.
Апропо, според Решение № 2-1024/01.08.2017 г. на КРДОПБГДСРСБНА (позната като КОМДОС), господинът е секретен сътрудник „Майстора“ на ПГУ на Държавна сигурност.
Алберт много тачи такива люде!
Кому ли служи подобна ГРАФОМАНЩИНА?