събота, 14 септември 2019 г.

Пушкин за Русия.....

Н. H. ПУШКИНОЙ, 18 мая 1836 г. Из Москвы в Петербург
„….Что же теперь со мною будет? Мордвинов [1] будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина [2] и Николая Полевого [3], как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом [4]! Весело, нечего сказать. Прощай, будьте здоровы. Целую тебя.“
Воспроизводится по изданию: А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959-1962. Том 10. Письма 1831–1837.
Бележки:
[1] – Никола́й С. (1754-1845) – руски адмирал и държавник, един от организаторите на Черноморския флот, първият в историята на Русия министър на флота.
[2] – Фаддий В. (1789-1859) – руски писател, журналист, критик и издател от полски произход, капитан от наполеоновата армия, кавалер на ордена на „Почетния легион“, герой на многочислени епиграми на Пушкин.
[3] – Николай А. (1796-1846) – руски писател, драматург, литературен и театрален критик, журналист, историк и преводач.
[4] – „..кой по дяволите ме е орисал да се родя в Русия с душа и талант.“ (моля да бъда извинен, ако преводът ви се вижда неточен – бел.моя)

Няма коментари:

Публикуване на коментар