петък, 20 септември 2019 г.

Най-после едно смислено предложение! Интересно, защо останалите медии мълчаха на 20 септември?

Предложения на болничните сдружения в България…. Да се възстановят основните принципи на солидарност и справедливост и задължението всеки българин да заплаща здравната си осигуровка в определения размер 8%, а за категориите български граждани, осигурявани от държавата [1], републиканският бюджет да внася на 12 равни месечни вноски пълния им размер както всички останали граждани. По предварителни разчети така приходите за здраве ще се увеличат с над 1 млрд. лева. което ще промени финансовата макрорамка на бюджета за здраве, ще премахне неравнопоставеността на българските пациенти и ще доближи финансирането на болничната медицинска помощ до реалните й стойности….
…. Противопоставяме се на опитите да се внуши, че проблемите на системата се дължат на търговския статут на лечебните заведения Това е основна теза на протеста на медицинските сестри, чиито плакати са срещу търговията в здравеопазването“ (чийто протест, и не само той, се експлоатира предизборно от видната социалистическа манипулаторка и „безпартийна” кандидатка са софийска кметица Мая Манолова – бел. моя) …..
…. Реалните проблеми и задачите пред здравеопазването не се решават с политическо лансиране на общи тези в посока на това дали лечебните заведения да бъдат търговски или нетърговски дружества (любимата дъвка на Нинова, професор Михайлов и останалите „здравни” експерти в БСП – бел. моя), а със системна и методична експертиза и нормативна регулация на всяко направление, което генерира недоволство и напрежение в нашите пациенти и изпълнители на медицинската дейност ….
…. Наясно сме, че предстоят избори, но подобни послания пред обществото по социално значимите въпроси на здравеопазването не съдържат решения, а придобиват характер на популистки предизборни клишета ….
…. Нашите пациенти искат качествено лечение в среда, отговаряща на съвременните медицински стандарти, състрадание и съпричастност към заявените от тях нужди от достъпна и своевременна медицинска помощ и лечение, а не политически внушения и противопоставяне на лечебните заведения с общинска и държавна собственост на тези, които са частна собственост. Юридическата форма на регистрация не може сама по себе си да осигури решение на натрупаните проблеми. Акцентирането върху нея навява на мисълта за лобизъм (навява не на лобизъм, а на СОЦИАЛИЗЪМ, а откровен лобизъм са тезите на ДПС, някои пишман здравни експерти и министъра на здравеопазването за ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ на НЗОК – бел. моя)
 …..
Браво колеги!
Бележка:
[1] – от години твърдя, че държавата ТРЯБВА ДА ПРЕРАЗГЛЕДА категориите български граждани, осигурявани за сметка на държавния бюджет. Казват, че маймуната преди да  изяде плода, премервала костилката ще ли може да излезе през дупето й!

Няма коментари:

Публикуване на коментар