петък, 7 февруари 2020 г.

СЛАБИТЕ СА ОБРЕЧЕНИ, А СИЛНИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СМЕНЕНИ

Интервю на Олга Филина с Андрей Юрганов (на малката снимка), историк, завеждащ катедра „Средновековна и нова руска история“ в Руския държавен университет за хуманитарни науки (създаден 1991 г.), сп. „Огонёк“, бр.4, 03.02.2020, стр. 18