вторник, 11 февруари 2020 г.

ПРОВЕРКИТЕ НА ГЕН. БОЦ


Цитат от докладната на ген. Боц до министъра на отбраната:
„…….. на 22.05.2019 г. МО изисква в спешен порядък командването на ВВС да изпрати писмено в Инспектората на МО изисканите от КПКОНПИ копия на документи. Издадена е заповед на министъра на отбраната Р-124/22.05.2019 г., според която е назначена комисия от състава на Инспектората на МО, която още на следващия ден следва да предостави събраните документи.
…На следващия ден, 23.05.2019 г., следва и писмо-допълнение към настоящата преписка, подписано от началник-щаба на ВВС по силата на заповед за заместване РД-384/22.05.2019 г.
…..
На 23.05.2019 г. главният инспектор на МО докладва в срок, като прилага 9 страници документи по преписката и проект на писмо-отговор от министъра на отбраната към КПКОНПИ. Същото е изпратено от Ваше име (министъра на отбраната – бел. Н.К.) до антикорупционната комисия на 27.05.2019 г. (край на цитата)“
Не зная  какво е отговорил на КПКОНПИ министърът на отбраната, но се надявам да видя и неговото писмо. Зная само, че командирът на ВВС, независимо и въпреки, че е проверяван от ген. Боц е продължил да си кореспондира с комисията (видно от писмото, публикувано в СМС от ведомството на г-н Цацаров – бел. Н.К.)

Драги ми ген. Боц,
Когато за първи път прочетох докладната ти разбрах,  че си един обикновен пъзлю, пенсионер с пагони, който трепери за поста си. В противен случай щеше да вземеш отношение по резултатите от заповяданата ти проверка, а не да отговаряш като дребен писарушка.
А публикацията на факсимилето на писмо до Антон Славчев, подписано лично от командира на ВВС с дата 27.05.2019 г. ме навежда на мисълта, че:
-          нищо не си проверявал;
-          в армията отдавна сте забравили що е субординация  и прочие!*
Жив и здрав да си ген. Боц!
Апропо, може да се живее само с пенсия, чоджум!!
*-Явлението ми е познато от годините, когато министър на отбраната беше Димитър Луджев, а част от генералите търчаха при него през главата на началника на Генералния щаб. Тукидид (455-397 г. преди Христа) е казал – „Историята се повтаря“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар