петък, 23 август 2019 г.

Проблемите на Русия

Върви ловец из сибирската тайга. Наоколо пожар, всичко, както се казва е наред.

Изведнъж чува шум, трясък.Тича към шума и що да види – паднал хеликоптер. Отива по-близо, оглежда мястото на катастрофата.
- Помощ! – чува познат до болка глас.
Разравя останките се, гледа, а там Владимир Владимирович.Сибирецът, нали е добра на душа, го вдига и внимателно го слага на рамото си.
- Имам нужда от бинт! – стиснал зъби от болка му казва ВВП.
- Извинете, скъпи, нямам бинт – въздиша ловецът - мога да те превържа с партенка, но ще стане по-лошо.
- Нищо – казва президентът – Ще стигнем до пътя, там вероятно има връзка. Ще извикам хеликоптер с лекари.
Ловецът се изкикоти.
- Няма път! – отговаря сибирецът – Вероятно сте видели просеката, която китайците направиха.
- Тогава да отидем на хълма, ще се обадя там.
- Никъде няма връзка! – отговори ловецът – Гладни мъже демонтираха антената и я продадоха за цветни метали!
- Имате ли медицински пункт? Чувствам се зле!
- През тази година медицинския пункт се събори – въздъхна сибирецът.
- Как изобщо живеете тук?! Къде ме водиш, като нямате нищо?! – възмути се Владимир Владимирович.
- Водя Ви при телевизора. Потърпи, миличък. – отговори  ловецът – Включваме го и всичко се оправи. Ще се почувствате добре. Ще разберете, че имаме само два проблема – САЩ и Украйна! (от https://zen.yandex)


Няма коментари:

Публикуване на коментар