четвъртък, 16 януари 2020 г.

ДА СЕ ПОУЧИМ ОТ ИСТОРИЯТА

Преди около 300 години в Руската империя нямало градски водопроводи, поради което с доставката на питейна вода за гражданите се занимавали специално назначени водни превозвачи. Професията била доста престижна. Водата се доставяла в бъчви, разположени на колесар и теглени от коне. Заплатите на водните превозвачи се осигурявали от имперската хазна, а жителите получавали водата безплатно или срещу минимална такса. Да, но някои алчни превозвачи започнали да си искат допълнителни такси от населението.
Когато Петър I научил за това, издал приказ – алчните превозвачи да се впрягат вместо коне в каруците-водоноски.

Приказът на императора е много поучителен.
Мисля, че е приложим и днес.
Вместо алчни превозвачи, във водоноските, доставящи вода за гражданите могат да се впрягат виновните за водната криза.
Предоставям историята на компетентните български власти безплатно и моля да бъде подложена на широко обществено обсъждане!


Няма коментари:

Публикуване на коментар