сряда, 29 януари 2020 г.

ПУБЛИКАЦИЯ НА ОЛЕНА ЛУКАШ В ТЕЛЕГРАМ, 28.01.2020

Елена Леонидовна (род. 1976), украински политик и общественик, юрист, адвокат, депутат в Украинската рада, ексминистър на правосъдието.МЕЖДУНАРОДЕН ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ
Нюрнберг, Германия
Присъда:
„Първият акт на агресия, за който подсъдимият е обвинен, според обвинението е завземането на Австрия и Чехословакия, а първата агресивна война, спомената в обвинението, е войната срещу Полша, започнала на 1 септември 1939 г.
Преди да разгледаме цялото обвинение, е необходимо да се спрем по-подробно на някои от събитията, предшестващи тези актове на агресия. Войната срещу Полша не беше гръм насред ясно небе. От представените доказателства е видно, че тази война, подобно на завземането на Австрия и Чехословакия, беше умишлено и внимателно подготвено действие и започна едва след като беше решено, че е настъпил моментът тя да бъде проведена като определена част от предварително очертана схема и план, защото агресивните планове на нацисткото правителство не са възникнали случайно във връзка с настоящата политическа ситуация в Европа и в света. Те бяха предварително определена и много съществена част от нацистката външна политика.
...
Агресивната война срещу Полша беше само началото. Агресията на нацистка Германия бързо се разпространи от една страна в друга. От гледна точка на времето, първите две държави, подложени на агресия, са Дания и Норвегия. На 31 май 1939 г. между Германия и Дания е сключен пакт за ненападение; той е подписан от подсъдимия Рибентроп. Той тържествено обяви, че договарящите страни „са решени да запазят мира между Дания и Германия при всякакви обстоятелства“. Въпреки това Германия нахлува в Дания на 9 април 1940 г. "
„Пактът Бриан-Келог“ [1]
Парижкият пакт е подписан на 27 август 1928 г. от Германия, САЩ, Белгия, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Полша и други страни, а впоследствие и от други държави. Трибуналът ще уточни естеството на този пакт и неговите правни последици в друг раздел от тази присъда. Следователно няма нужда от допълнително разглеждане на този въпрос, освен че е необходимо да се заяви, че според мнението на Трибунала този пакт е нарушен от Германия във всички случаи на агресивни войни, инкриминирани от обвинението.
Трябва да се отбележи, че на 26 януари 1934 г. Германия подписва декларация за поддържане на постоянен мир с Полша, която се основава пряко на Парижкия пакт и в която призивът за използването на сила е обявен за незаконен за период от 10 години.
„Трибуналът НЕ СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА разглежда другите договори, споменати в приложението, и нито едно от последващите споразумения и уверения за мирните намерения на Германия, които тя е направила.“
Бележки:
[1]- популярно наименование на Договора за отказване от войната като средство на държавната политика, сключен в Париж на 27 август 1928 г. Изготвен е по идея на френския министър на външните работи Аристид Бриан и американския държавен секретар Франк Келог. Подписан е от 62 страни, включително България. Пактът е одобрен с Указ № 12 на Цар Борис III от 5 юли 1929 г. и влиза в сила 25 юли 1929 г. СССР го подписва на 6 септември 1928Няма коментари:

Публикуване на коментар