събота, 4 май 2019 г.

„Фейсбук“ под тежестта на „мъртвите“ акаунти….

(по https://www.bbc.com от списание Big Data & Society)
В най-близките 50 години най-голямата в история на света социална мрежа – „Фейсбук“ може да се окаже в ситуация, когато броят починалите членове, може да се окаже по-голям от броя на живите.
До този неочакван извод са стигнали изследователи от Оксфордския университет, които са анализирали персоналните данни в мрежата.
В последните години все по-често се изказват опасения за съдбата на нашите записи в социалните мрежи след смъртта ни.
Изследователи Карл Ойман и Дейвид Уотсън от Оксфордския интернет-институт смятат, че този въпрос остава нерешен. Все по-голям брой хора (и техните роднини) предприемат необходимите мерки за закриване на акаунти на починали.
Дейвид Уотсън твърди, че „никога в цялата история на човечеството не е имало съсредоточаване на едно място на такова огромно количество документи, характеризиращи човешкото поведение и култура. Контролът над този архив в известен смисъл е контрол на историята.“
В момента „Фейсбук“ се ползва от повече от 2,3 млрд. души, които влизат в мрежата поне веднъж месечно. Разбира се, броят им сигурно е по-голям, тъй като една част от потребителите влизат в мрежата още по-рядко.
Приема се, че към тази категория принадлежат около 30 млн. души.
Изследването на  Ойман и Уотсън е основано на статистически данни на ООН за смъртността, и на данните за програмите на „Фейсбук“, които се използват за изучаване на аудиторията.
Разглеждат се два възможни сценария:
-от 2019 г. ще спре притокът на нови потребители във „Фейсбук“;
-Броят на ползвателите на „Фейсбук“ ще нараства устойчиво с 13% годишно.
В рамките на първия сценарий към 2100 година ще бъде умрат 1,4 млрд. потребители, при това броят на починалите ежегодно ще нараства..
Изследователите отбелязват, че по най-консервативни оценки броят на починалите потребители ще превиши броя на живите след около 50 години.
Впрочем, този сценарий е малко вероятен, тъй като няма никакви причини „Фейсбук“ да прекрати регистрирането на нови потребители.
Вторият сценарий гарантира по-нататъшното успешно съществуване на „Фейсбук“ в бъдеще - най-малкото до момента, в който мрежата ще загине под „тежестта“ та починалите потребители.
Според Ойман и Уотсън постоянният ръст от 13% годишно ще доведе до нарастване на мъртвите акаунти  до 4,9 млрд. За разлика от първия сценарий, при втория няма опасност през 21-ви век броят на мъртвите акаунти да бъде по-голям от този на активните. Но още в първите десетилетия на 22-ри век те могат да се изравнят.
Изследването показва, че е необходимо да се създадат процедури за „цифровото погребение“ или регистриране на смъртта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар