сряда, 29 май 2019 г.

Втори закон на Чипола

„Вероятността даден човек да бъде глупав не зависи от другите му качества.“
Мотиви към закона: Културните традиции, модерни днес на Запад, допринасят за един егалитарен подход към живота. Хората обичат да си мислят, че човешките същества са продукт на идеално проектирана и масово произведена машина. Генетиците и социолозите полагат специални усилия да докажат с помощта на впечатляващо количество научни данни и формулировки, че всички хора са еднакви по природа; и ако има по-равни от другите, тогава това се дължи на образованието, а не за природата. Не мога да се съглася с подобна гледна точка. Твърдото ми убеждение, подкрепено от години на наблюдение и експериментиране е, че хората не са равни: някои от тях са глупави, а други не са, и разликата между тях се определя от природата, а не от културните фактори. Човек е глупав в същия смисъл, в който например е рижав, или притежава определена кръвна група. Глупавият човек е роден глупав и това е акт на Провидението. Но, убеждението ми, че част от човешките същества е глупава и че е глупава поради генетични характеристики, няма за цел да ви  насочи към идеите на класова или расова дискриминация. Твърдо вярвам, че глупостта е „случайна“ привилегия, която възниква сред всички групи хора, която е равномерно разпределена сред човечеството в определено постоянно съотношение. В това отношение майката природа изглежда наистина е надминала себе си.
Допълнение на Колев:
„Вероятността даден човек да е простак, злобар и зъл – единично или в комбинация, не зависи от другите му качества и най-вече от броя на притежаваните дипломи.“
Мотиви: прочетете тези към втория закон на Чипола и изследвайте българския политически живот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар