понеделник, 13 май 2019 г.

ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ МАРГИНАЛИ

Снощи (13 май 2019 г.) имах търпението да изслушам предизборната пледоария на втория в листата на ВМРО Юлиан АНГЕЛОВ (БНТ1, „Още от деня“). 


Господинът нашироко и надълго обясни, че в Европейския парламент ще защитават ХРИСТИЯНСКИТЕ ценности. Тия лакардии ги слушам от доста време и не само от пишман македонците на КараИВАН. Явно намират дадената им „подпорка“ за удобен инструмент за хвърляне на прах в очите на неориентираните избиратели, белким докара още някой и друг глас. Само че подпоркаджиите малко четат. Иска ми се да ги попитам: „За тези християнски ценности ли става дума, дами и господа кандидати за европейски депутати?“:
16-26. Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват, и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете;  защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас. И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият; и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.  А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да обходите градовете Израилеви, докле Син Човеческий дойде. Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си: доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му? И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.
34-38. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;  защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й. И врагове на човека са неговите домашни.  Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.
Евангелие по Матея, Глава десета

Четете бре! „То сляпото окато прави!“
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар