неделя, 23 юни 2019 г.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА КНИГАТА „ИССКУСТВО БРАТЬ ВЗЯТКИ”

Автор: Ераст Петрович Перцов (1804 –1873)

Следващите десет съвета са по „откритите ръкописи” от т.нар. лекции на покойният Тяжалкин. Книгата започва с писмо на издателя до „милостивия господар NN” (най-вероятно има предвид императора бел.моя), любител на подобни, уникални неща и отговор на NN  до издателя . В него се казва: „… дори съществуването на който (Тяжалкин – бел.моя) ми изглежда съмнително. По-скоро ми се струва, че става дума за осмиване на рушветите от негово име ..... Сервантес действа по същия начин по отношение на рицарството, описвайки историята на Дон Кихот …”


1.Изберете си подходящо място за служба.
Колкото по-стари са традициите на едно работно място, т. е. колкото по-далеч е то от духа и нравите на настоящия век, толкова повече се увеличават начините за получаване на рушвети. Сред колегите ви не трябва да има много образовани хора и хора от висшата класа. Така вашите началници по-бързо ще забележат вашето прилежание. И накрая, колкото по-красноречиво започнете да коментирате въпросите с честността, безпристрастността и познаването на законите, толкова по-невидими ще бъдат вашите действия, обратни на тези качества.
2.Предварително изучете видовете рушвети.
Рушветите биват три вида: в натура, пари и взаимни услуги.
Първият вид рушвети са в натура. Към тях се отнасят обеди и вечери, подаръци по повод на рождения ви ден и рождените дни вашата съпруга и деца, както и неволно забравени неща в дома или офиса ви, безвъзмездни дарения на движимо и недвижимо имущество.
Тази категория рушвети са възникнали във времена, когато все още е преобладавала бартерната търговия – стока срещу стока. Към такива подкупи се отнасяйте със синовно почитание и благоговение към предците, но ги приемайте с максимална дискретност, защото могат да ви изложат доста неприятности.
Най-добрият от този вид рушвети са обедите и вечерите. Те са скрити на сигурно място, т.е. в стомаха ви. Не са известни случаи, когато обедите и вечерите са станали причина за съд и наказания. Самият аз познавах много бизнесмени, които постоянно хранеха чиновниците, от които искаха услуги, а качеството на услугите зависеше от броя и качеството на ястията и напитките. Наблюдавал съм как чиновник посреща просител в къщата си и най-безцеремонно му заявява – „проблемът ви ще бъде решен на тази и тази дата след обеда/вечерята!”  Ако просителят се окажеше досетлив човек, той веднага канеше чиновника на обед/вечеря, след което всичко зависеше от изкуството на готвача,  без да има нужди от други „адвокати“, но ако молителят не разбираше загадъчното значение на думите „след обеда/вечеря“ – молбата му пропадаше..
Вторият вид рушвети са парите.
Банкнотите преминава безшумно от ръка в ръка и не изискват много място за криене.
Третият вид рушветите са невеществени. Те съществуват в определени кръгове на обществото и се изразява в поемане на задължения за взаимни услуги. Към този тип рушвети се отнасят взаимните хвалби, които си разменят писатели, художници, артисти.
3. Изучете съществуващите или измислете свой език, който да ви облекчи при вземането на рушвети в пари.
Например, искането на рушвет в пари през ХVІІІ век се е наричало „да започнем бизнеса на чисто”. Всяка банкнота си е имала собствено име, в зависимост от отличителните й характеристики. Такъв език ще облекчи вашето общуване и няма да създава излишен шум и любопитство в офиса.
4. Дръжте се така, че молителят от пръв поглед да реши, че вие сте „голяма” клечка.
В стари времена тази цел се е постигала чрез разхвърляне на пера за писане, изцапани с мастило пръсти и т.н. През 19-ти век е използван друг метод – бюрото ви трябва да е затрупано с хартии, така и че и най-огромната мастилница да изглежда незабележима сред тях, както будката на камбанарията на Иван Велики.
5. Когато се срещате с просител се правете на човек, който е много зает.
Давайте си вид на човек, който е много зает; слушайте разсеяно, отговаряйте неохотно; направете възможно най-враждебната гримаса когато просителят започне обстоятелствено да ви обяснява неговия случай, подобно разказ на пациент, как е започнала болестта и как е лекуван, гледайте го в очите и да повтаряйте всяка минута с рязък глас: „Да, Да, Да-а-а”- докато просителят не разбере, че няма време в момента и едва ли ще имате свободно време в следващите дни.
 Той ще дойде отново, приемете го по същия начин; той ще се яви за трети, пети, десети път, не променяйте физиономията си пред него до момента, когато той прошепне, че ще ви бъде благодарен. Тук, между другото, трябва да знаете какво означава думата благодарност. Някои наричат благодарността духовно качество. Те грешат. Тази дума има изключително материално значение и без да се впускате в психологически  размишления трябва да разберете, че думата има две съставни части „благо” и „дарение”. А кое е най-голямото благо на света? Без съмнение това са парите.
Следователно, бъдете строг с молителя до момента, в който той прошепне, че ще ви бъде благодарен. След това омекотете всички черти на лицето си, просветлете погледа си и омекотете грубият глас. Отговорете на просителя, че имате много работа, че бизнесът му все още е сред чакащите реда си, че нямате време да го разгледате  по-бързо и го посъветвайте, че ще се радвате ако ви посещава по-често.
6. Бъдете бдителни.
Помнете, че просителите, намекнали веднъж за благодарност, често пъти го правят, за да събудят във вас желание да удолетворите желанията им, и бързо забравят за обещанията си. Ето защо, ако след първия съвет дойдат отново при вас, но с празни ръце, отново си дайте строг и враждебен вид.  
7. Ако в работата участват много лица и всяко едно от тях предлага своята благодарност, вземете от този, който дава в повече.
Останалите изгонете от офиса си шумно! Важното е само един да знае за задкулисната пружина, която движи вашата съвест, а останалите да мислят, че гневът ви е причинен от вашата честност. В някои случаи може да ви се наложи да вземете рушвет и от този, чиято молба е основателна.
8.Ако сте взели рушвета, но не сте успели да удолетворите искането на просителя, върнете му рушвета.
По този начин ще си спестите много неприятности, даже ще избегнете упреци от собствената си съвест.
9.Прекратете познанството си с просителя веднага след като вземете рушвета.
10. Доходите от хазната не е рушвет.
Защо да не ползваме хазната за рушвети, ако тя мълчи подобно на  просител? Темата не е за много приказки, но може да се каже – доходите от хазната не са рушвет. Пък и това не е тема на настоящата книга.
Речник
Според многотомния Енциклопедичен речник на Брогхаус и Ефрон (Петербург, 1890-1907 г.) ВЗЯТКА означава приемане на материални и нематериални ценности от ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ за ДЕЙСТВИЕ или БЕЗДЕЙСТВИЕ (по силата на служебните си задължения) в интерес на молителят, който ги дава. В този смисъл думата е употребявана и в българския език през ХІХ-началото на ХХ век. Днес е заменена с подкуп, рушвет.Няма коментари:

Публикуване на коментар