понеделник, 10 юни 2019 г.

КАЛПАВ НАРОД СМЕ!

На стр. 17 в бр.106/10.06.2019 г. „Дума” публикува  материала на Евгени ГАВРИЛОВ „Когато България бе индустриална държава..”, посветен на „последните словес­ни изблици на премиера Бори­сов”, разразили се „на 4 юни 2019 г. на срещата му с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Дали защото говори пред новите български индустриалци, или защото още бе в еуфорията на поредната си изборна победа, но Борисов каза следното: “Много впечатлен съм от обиколките по заводите - мога да кажа, че България пак се завърна като една индустриални държана – както е била преди 1945 г. Където минете - завод до завод.”


Ще си позволя да цитирам още от публикацията:
…. Следват факти, събрани от дългогодишния икономически деец инж. Иван Пехливанов, които показват кога наистина България е била индустриална държава.
…. От 1945 до 1990 г. те (енергийните мощности – бел.моя) нараснаха 120 пъти! Стиг­нахме Белгия и Австрия. Изпре­варихме Дания, Португалия и Гърция. Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната ре­ализация се изпълняваха от за­бележителния научен център „Енергопроект”
. … АЕЦ “Козлодуй”. Проектирана и строена съвместно руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигу­ри 45% от електропроизводст­вото на страната!
…..
До 1950 г. България е няма­ла металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме 3,3 млн. т. сто­мана и бяхме 27-ата металур­гична страна в света.
След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари.
…..
До 1950 г. България е няма­ла металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме 3,3 млн. т. сто­мана и бяхме 27-ата металур­гична страна в света. От 1970 в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари.
……
1990 г. завари България с над 120 млрд. щатски долара основни фон­дове, от тях 70% - основни про­изводствени фондове. За малка­та ни страна това беше огромна собствена инвестиция. 2,8 млрд. щ. д. от валутния ни дълг се изразходваха за нова техни­ка, активните ни производстве­ни фондове бяха в процес на обновление. Малко държави бяха в такова благоприятно по­ложение. Вместо стартова по­зиция за нов растеж това състо­яние беше унищожено. Граде­ното близо половин век бе съсипано и разпродадено на безценица. Сега пак говорим за индустриализация...”(край на цитата).
И като прочетох данните за това, колко сме били велики, нищо друго  не ми дойде наум, освен мисълта, че сме КАЛПАВ НАРОД! С  още по-калпав нявгашен ръководител, дето наричаше социализЪма „недоносче”! Малко му беше на др.Т.Ж., че само го свалиха от власт! Трябваше да го …. и днес нямаше да бъдем в последните редици на Европейския съюз!! Нямаше и да се молим да дойде Кьовеши да ни оправи….
Но започнах и да си задава въпроси. Например:
Кой унищожи граденото половин век? Ама кой да ми каже?! Това не се изучава в Магнаурската  школа до  Американския колеж в София,  както пише др.Гаврилов! Чувал съм, че и на „Позитано” № 20 не се учи. Там не обичат да гледат назад. Имат визия и мисия само за напред….
И защо другаря главен редактор е турил материала чак на 17-та страница на официоза на най-демократичната българска партия? Че той заслужава място под главата на вестника?! Седнали да се занимават с експрезидента Плевналиев и къщите за гости, гаче ли него не си го знаем или пък дейци на партията нямат къщи?
И още много въпроси си зададох…
Но затова друг път!
P.S. А който няма търпение да дочака следващата ми писаница, да прочете дневниците на А.С. Черняев (https://nsarchive2.gwu.edu//rus/Chernyaev.html) и белким нещо му светне под капата….Няма коментари:

Публикуване на коментар