четвъртък, 28 февруари 2019 г.

СВЕТЛИНА, ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА

Декларация на държавните ръководители на Букурещ 9 (Кошице, 28 февруари 2019 г.)*
1. Ние, президентите на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словашката република, се събрахме в Кошице в платформата на Букурещ 9 за консултации и диалог за:
- отбелязване на 70-ата годишнина на Северноатлантическия съюз, както и на 20-та и 15-та годишнина от присъединяването на нашите съответни държави към НАТО;
- да потвърдят отново твърдия ни ангажимент за колективна отбрана, както е заложено в член 5 от Вашингтонския договор, основаващ се на солидарност, споделена отговорност и неделимост на сигурността в Съюза;
- обменят мнения относно текущите заплахи за сигурността и предизвикателствата и начините за тяхното решаване.
Оценяваме присъствието на генералния секретар на НАТО днес.
2. През последните 70 години НАТО служи като основата на сигурността в евроатлантическата зона. Тя остава уникалната рамка за нашата колективна отбрана, трансатлантическия диалог и играе незаменима роля в защитата на нашите ценности и опазването на сигурността на нашите граждани и на нашите територии. Нашето членство в Алианса създаде възможност за изпълнение на стремежите на нашите нации и осигури сигурността и стабилността на икономическото развитие и благосъстоянието на нашите общества, като същевременно напредваше с визията за цяла Европа, свободна и спокойна. В същото време нашите страни укрепват своите способности, за да допринесат за колективната отбрана на съюзниците.
3. Както се срещаме днес, ние сме изправени пред най-трудните предизвикателства пред сигурността в едно поколение. В духа на подхода на 360 градуса, Алиансът трябва да продължи да бъде готов да отговори на всички заплахи и предизвикателства, където и да се появят. Ето защо ние имаме всички основания да направим Алианса по-силен и да гарантираме, че трансатлантическите връзки остават стабилни и ефективни, както винаги. Ние сме решени да работим за постигането на тази цел, включително чрез нашия ангажимент да изразходваме 2% от БВП за отбрана, да модернизираме защитата си и да участваме в операции. Приветстваме и подкрепяме засиленото военно присъствие на Съединените щати и Канада в Европа, особено на източния фланг на НАТО.
4. Заплахите и предизвикателствата, пред които сме изправени, са сложни, често непредсказуеми и идват от всички посоки. Нито една страна не може да се справи напълно с тях само. Те варират от конвенционални и хибридни форми, включително кибернетични, до тероризъм, регионална нестабилност, незаконна миграция, разпространение на оръжия за масово унищожение и заплахи за нашата енергийна сигурност. Ние сме изправени пред интензивно използване на дезинформация и пропаганда. Традиционните линии между военната и невоенната война избледняват.
5. Днес ние сме по-добре подготвени да се справим с настоящите предизвикателства пред сигурността. Нашите страни допринасят за адаптацията на Алианса. В духа на обединеното единство, солидарност и справедливо споделяне на тежестта, ние подчертаваме значението на присъствието на НАТО от Балтийско до Черно море, както и други инициативи, насочени към укрепване на способността ни да защитаваме нашите граждани и територии като част от съюзническите колективни усилия за засилване на възпирането и отбраната на НАТО. Ние също така подкрепяме прилагането на стратегическия, целенасочен и последователен подход на НАТО към Юга. Признаваме участието в съответните дейности на НАТО, включително мисията в Афганистан, като част от усилията за постигане на мир и помирение.

6. Оставаме особено загрижени за продължаващия конфликт в Източна Украйна и неотдавнашното напрежение в Азовско и Черно море, произтичащо от незаконното и незаконно анексиране на Крим и военното натрупване. Това е още една проява на неуважението на Русия към международното право, конфронтационния му модел на поведение и използването на военни и невоенни действия, като например изграждането на мост от Керченския проток, за постигане на геополитическите си цели. Всичко това изисква още по-съгласуван и стратегически подход от страна на Алианса. Също така сме сериозно обезпокоени от същественото нарушаване от страна на Русия на Договора за ИНФ и невъзможността за връщане към пълно и проверимо съответствие, което доведе до спиране на Договора и до уведомлението на Съединените щати за оттегляне. Ние продължаваме да предприемаме необходимите стъпки в Алианса, за да гарантираме доверието и ефективността на възпиращата и отбранителна позиция на НАТО и да останем твърдо ангажирани с опазването на ефективния международен контрол над въоръженията, разоръжаването и неразпространението.
7. Повтаряме подкрепата си за подхода на НАТО към Русия, основан на силно възпиране и отбрана, както и на откритостта към диалога, договорена след срещата на върха на Уелс, с цел да се избегнат недоразумения, погрешни изчисления и непреднамерена ескалация.
8. Юбилеите на присъединяването на нашите страни към Алианса ни напомнят колко важно е политиката на НАТО за отворени врати за повишаване на сигурността на нейните членове, за мирно обединение на Европа и за стабилност на цялата евроатлантическа зона. Ще продължим да подкрепяме по-нататъшното разширяване на НАТО
*-за неточности в превода вина има Google-преводачката.
Чудна работа?! Едно се говори за вътрешна консумация (...трябва да материализираме интересите си, а не да ставаме заложник на чужди интереси ....), друго се подписва. Каква ли е причината за подобно раздвоение? Трябва да питам д-р Михайлов! 
Mehr Licht! беше казал Гьоте. И аз реших да я потърся в един сайт, но за съжаление там беше тъмно. Вероятно в момента ЧЕЗ е извършвал модернизация на електроподаването в района.......

Няма коментари:

Публикуване на коментар