четвъртък, 28 февруари 2019 г.

КОЙ ПЛАЩА?*

Доходите в Русия спадат вече пета година. През декември 2018 г. спрямо декември 2014 г. при отчитане на инфлацията те са намалели с 12%. Главният причинител на инфлацията съвсем не са цените на продоволствието, а жилищно-комуналните услуги и транспорта. Правителството не успя да спре отрицателния тренд за спадане на доходите чрез повишаване на заплатите в „светлия“ сектор.
Неравенството в доходите в периода на икономически ръст (2000 г.) между 10-те % много богати и 10-те % много, изчислявано на 17 пъти малко се съкрати през 2017 г. – 15 пъти. От това бедните не започнаха да живеят по-добре. По-зле започнаха да живеят финансово по-осигурените.
В статистическите отчети на „Ростстат“ не попадат доходите на олигарсите и милиардерите, а средната класа. Именно тя загуби доста в последните пет години поради съкращаване на доходите от предприемачество и от собственост.
Структурата на потреблението на средната класа включва разходи са покупка на недвижима собственост, автомобили, почивка и други услуги. Цените на автомобилите и застраховките им нараснаха около 1,5 пъти. Услугите в жилищно-комуналния сектор за последните 10 години нараснаха 6,5 пъти и колкото е по-голяма квартирата, толкова са по-големи и разходите за нея. Девалвацията на рублата болезнено удари по семействата, които почиваха в чужбина
Що се отнася за най-бедните – там положението е безнадеждно. В Русия бедността се измерва с размера на гарантирания минимален доход, който осигурява основни жизнени потребност. Ако си под него си беден. Средно за Русия този доход възлиза на 11200 рубли, но има съществена разлика по региони – за Мордовия е 7824 рубли, за Ненецката автономна област – 20622 рубли.
Необходимия жизнен минимум се състои от две части. Първата, която е около 50% е т.нар. потребителска кошница. Министерството на труда, меко казано я изчислява по най-икономичния вариант – 25% от нея заемат картофите и плодовете. Ех, от глад няма да умрете, но само толкова. Другата половина включва непродоволствени стоки и услуги. Само че от някои услуги няма как да се правят икономии – например от наемите за квартири или обществения транспорт. Въз основа на гарантирания  минимален доход и необходимия жизнен минимум, който осигурява бедните в Русия са 13,2% от населението. Според социологически изследвания бедните са 36-39% от населението, които твърдят, че бедни са не само тези на които парите не стигат за храна, но и тези които не могат да си купят дрехи и обувки.
В последните години потреблението в Русия започна да нараства. Но не за сметка на доходите. Руснаците търпяха през 2015 и 2016 година. А от началото на 2017 кредите за населението нараснаха с 35%, общата задлъжнялост на населението в края на 2018 г. достигна 14,9 трилиона рубли. Потреблението нарасна за сметка на кредитите, а паричните доходи продължиха да падат. Ситуацията е рискова – все пак кредите трябва да се връщат. Сега-засега просрочването по кредите не е толкова голямо – 1,1% по ипотеките и около 8% по потребителските заеми. Но рискове растат. Кредитният „мехур“ рано или късно ще се спука.
*-Наталия Зубаревич, Загубиха тези, които имаха какво да губят, макар че проблемите на икономиката удариха по всички“ (коментар под статията на Трушин и Журенков, „Огонёк“ № 7 от 25.02.2019).


Авторката е главен научен сътрудник в Центъра за анализ на доходите и равнището на живот към Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар