четвъртък, 28 февруари 2019 г.

ПЕДЕРАСТИЯ, КРЪВОСМЕШЕНИЕ И ПРОЧИЕ ….

Днес Discovery Channel излъчи филм за  Тутанкамон последният египетски фараон от могъща фамилия, управлявала Египет векове наред. Според авторите на филма, династията се затрила заради кръвосмешение (Тутанкамон е син на Аменхотеп IV от родната му сестра, а съпругата, за която се жени след възкачването си на престола е негова полусестра). Кръвосмешението се е приемало за нещо съвсем нормално сред фараонската династия. Толкова за филма.
В учебник, посветен на управлението, посветих доста редове на семейството, като специфична форма на човешката организация. Днес някои твърдят, че то е продукт на християнската цивилизация. Други, които като мен са учили преди 1989 г., си спомнят индоктринирането ни, че то е елемент от надстройката и отразява само и единствено икономическите отношения в обществото. В учебника, а и сега твърда, че и двете тези са частично верни. За целта се позовавам на Фридрих Енгелс и книгата му „Произход на семейството, частната собственост и държавата”
Енгелс и неговият труд
Според Еспинас стадото е висша форма на социална организация, която се наблюдава при животните (да не намесваме тук стадата в българското село, които се образуват принудително). Най-вероятно то е съставено от семейства, но като цяло отношенията между семейството и стадото не са еднопосочни. Енгелс развива горната постановка като твърди, че стадото съществува само там, където съществуват свободни полови отношения и нещо повече, там то се образува спонтанно. Там обаче, където семейните отношения за изключително силни, стадните връзки стават много хлабави. Следователно семейството не е човешко откритие, доколкото се среща и при животните.
  Морган означава първата степен на човешкото семейство като кръвно-родственото. В него брачните групи са разделени поколенчески, т.е всички баби и дядовци или всички майки и бащи и т.н. в рамките на семейството са помежду си съпруг и съпруга. Кръвно-родственото семейство е много близо до стадото, поради свободата на половите отношения. Постепенно обаче се появяват ограничения в половите връзки между кръвни роднини (предполага се, че в началото това ограничение се е отнасяло само до родители и техните деца и между братя и сестри и постепенно се е разширявало). В резултат на това възниква т.нар. пуналуално семейство, при което ограниченията за създаване на семейство заради кръвно-родствени връзки са почти сходни с тези при съвременното семейство. Енгелс приема, че преходът между кръвно-родственото и пуналуалното семейство е резултат от естествен подбор – т.е движещата сила е биологичното (съвременната генетика доказва високата смъртност или физическата и умствена непълноценност на деца от родители с кръвна връзка – например брат и сестра), докато този - към съвременното семейство се дължи на социални причини (целта е да се преумножи и запази богатството, следователно икономически). Икономически са и причините за появата на рода и племето. В новото семейство обаче се запазва кръвното родство (по майчина/ бащина линия), т.е имаме съчетаване на биологичното и социалното (икономическото). Сега да ни си помислите, че Енгелс е 100% прав. Защо мисля така? Всички навярно сте съгласни, че в основата на семейството са сексът и възпроизводството, както и че в основата си това представляват биологични явления.
Да, но според Ричли Крейпо в книгата му „Културна антропология” те са и социални, защото начините за практикуването им се определят от обществените традиции.

Крейпо, който доказва, че сексът е и социално явление
В този смисъл авторът ни съобщава, че и днес могат да се открият полигамни семейства, като те могат да се проявяват като полигиния (един мъж притежава няколко жени), полиандрия (една жена притежава няколко мъже) и групов брак (няколко мъже и жени взаимно се притежават).
 
Семейството на тоголезки вожд (по Крейпо)
Даже и моногамията се е променила (светските разводи са по-леки като процедура от църковните), за да се появи понятието „серийна моногамия”, при която членовете на новото семейство имат по няколко развода зад гърба си (край на цитата)”.
 Е, прав ли съм, че семейната организация е еволюирала под влияние на смесени фактори – биологични и икономически. До тук с моите писаници от преди години.
А ако си позволявам да ви занимавам с тях, то е заради желанието на някои по-демократични и икономически по-развити от татковината ми държави да се легализира кръвосмешението, на други, които обявят , че има трети пол, както и на трети, в които браковете между мъже/респективно мъже се смятат за нещо обичайно. Разбира се и ние не изоставаме назад! В училищата се разпространяват анкети, в които, след като отговориш на въпроси, свързани със съвременните форми на обучение, трябва да се определиш като „мъж”, „жена” или „нещо друго”. Разпространяват се и диплянки, които показват „секс между мъже или между жени”, както и начини за удолетворяване на половия нагон без да консумираш полов акт. Една от авторките им твърди, че това било съвсем нормално, защото днешните юноши знаели къде, къде повече работи за половия живот!
Дами и господа, не съм пророк, за да кажа кога и по какъв повод ще има Трета световна война и дали човечеството ще оцелее от нея.
Но както сме я подкарали в Европа с педерасти, лесбийки, би- и транссексуални и кръвосмешение в брака, може и да се затрием и без война!


Няма коментари:

Публикуване на коментар