петък, 5 април 2019 г.

HOMO SAPIENS„Човешкият мозък живее в двадесетия век. Сърцето на повечето хора обаче се намира още в каменната ера.“
Е.Фром
Когато преди 10-т години работех върху учебник по управление, писах – под влияние на Фройд и последователите му (и днес продължавам да съм техен фен), че съзнателното у човека подлежи на развитие, докато безсъзнателното - НАГОНИТЕ си остават същите. Подобни на тези при кроманьонския човек. 

Гледайки света и хората около себе си оставам с чувството, че всичко край нас се движи от ИРАЦИОНАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ СТРАСТИ – ОМРАЗА, АЛЧНОСТ, ЗАВИСТ, МЪСТ, ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД СИЛАТА и ПАРИТЕ,  ДЕСТРУКТИВНОСТ, НАСИЛИЕ над себеподобните…. Оказва се, че нито РЕЛИГИИТЕ (християнство, будизъм, ислямизъм, юдаизъм…), нито СОЦИАЛНИТЕ ТЕОРИИ – марксизъм, ленинизъм,  маоизъм, консерватизъм и прочие, СА УСПЕЛИ ДА ИЗКОРЕНЯТ ирационалното в човека.
За съжаление то не зависи от цвета на кожата и етноса. Всеобщо е. Явно, че е кодирано от Създателя, съзнателно или случайно, в човешкия геном.
Даже и при тези, които успяват да подтиснат нагоните си, остава, понякога трудно видимо, несъответствие между индивидуалната им интелектуална израсналост и емоционалната им изостаналост.
Не се учудвам, че човечеството успешно се движи към Деня на Страшния съд – било в национален, европейски или в световен мащаб.
Преди 200 години един германец беше казал, че „философите само по различен начин са обяснявали света …“. Ще го допълня: „…..без да осъзнаят, че реакциите на хората в него не са се променили  и едва ли някога ще се променят!“

Няма коментари:

Публикуване на коментар