събота, 6 юли 2019 г.

Разрушителна сила на думите. Русия предприема мерки за защита срещу информационните атаки на Пентагона

Владимир Иванов
Наблюдател в „Независимое военное обозрение”

Днес Съединените щати, които са начело на съюзниците и поддръжниците си, водят активна информационна война срещу Русия. Съдейки по думите на представители на американското военно-политическо ръководство и коментарите на редица чуждестранни експерти, тази война има изключително голямо значение. Това е противодействие срещу нарастващия авторитет на Москва на световната арена и се разглежда като един от най-ефективните инструменти за предотвратяване на значението на Русия като водещ играч в световните дела.
Министър на отбраната  армейски генерал Сергей Шойгу, който на 26 юни тази година откри конференцията „Актуални въпроси на информационното противодействие", проведена в рамките на Международния военнотехнически форум „Армия-2019”, отдели специално внимание на информационните атаки срещу Русия. В речта си, каза Шойгу, „главната и основна цел на тази война е желанието да се контролира Русия и в крайна сметка света",.
Той отбеляза, че агресивните информационни атаки на Запада срещу Русия и опитите за оказване на натиск върху нея са свързани с факта, че страната всъщност е възстановила статута си на втори световен полюс, загубен след разпадането на Съветския съюз, което е довело до истерика политическите лидери на САЩ, НАТО и ЕС.
„С какво е свързана тази агония (да я наречем така) на Запада? Разбира се, че е свързана с възраждането на втория полюс на световния ред, който като че ли беше погребан, даже му направиха паметник с оградка, приготвиха венци, а след това изведнъж вторият полюс отново се роди" В същото време, както подчерта ръководителят на военното ведомство, за Русия това раждане е „не е с родилни мъки“. „За нас това е съзидание, творчество, енергия. И ние го правим с желание. Светът отново стана многополюсен. А това, разбира се, не харесва. В същото време Западът все още не разбира, че е невъзможно просто така да поискаш и да започнеш да управляваш днешния свят”, констатира Шойгу.
Руслан Цаликов, първи заместник-министър на отбраната на Руската федерация, действителен държавен съветник на Руската федерация, първи клас (за какво ви говори връщането на титли от времето на Руската империя – бел.моя), който също участва на конференцията, каза, че невоенното противопоставяне между Русия и Запада не е спирало нито за секунда след разпадането на Съветския съюз. „На пръв поглед рисковете от военното противопоставяне като че ли са изчезнали. Но противопоставянето с невоенни методи не спря за секунда. Това беше експанзия по отношение на езика, вярата, културата, историята ”, каза Цаликов.
Според него на настоящия етап самото съществуване на Русия като независима държава до голяма степен зависи от правилната реакция на всички инстанции, които осигуряват отбранителната способност на страната, на невоенни заплахи на Запада. „От нас днес зависи много: ще пропуснем ли поредната възможност да спасим страната си или не? Ще отговорим ли на предизвикателствата и заплахите, пред които е изправено нашето общество днес?” – с такива риторични въпроси Руслан Цаликов се обърна към присъстващите, като подчерта, че правилната диагноза е много важна стъпка към лечението. „Неразбирането на този факт води до неправилни управленски решения", каза той, добавяйки, че „във военна конфронтация" западните страни „не могат да сторят нищо" на Русия.
На свой ред, председателят на групата компании InfoWatch [1], Наталия Касперская, предложи създаването на център за мониторинг и защита на информационното пространство към руското министерство на отбраната, който ефективно да противодейства на разпространението на фалшиви новини. „Според нас е необходимо да се създаде център за мониторинг, който да се занимава не само с анализ, но и с предотвратяване, и противодействие информационните атаки. Сега няма такъв мониторинг, нещо повече, липсва теория как да го направим. И всъщност противодействието се провежда „пост фактум”, т.е. реагираме когато нещо се случи”, каза Касперская.
Според нея създаването на такъв център ще даде възможност да се разкрият информационни лъжи и фалшификати, в най-ранните етапи на появата им, „докато излитат“, както се изрази ръководителят на InfoWatch. Тя подчерта, че това ще позволи правилно да се подготвим за разпространението на неверни твърдения или да ги предотврати изобщо, както и да формира собствена тактика и стратегия в информационното пространство. „Според нас би било добре центърът да бъде създаден към Министерството на отбраната, защото той е ефективна държавна структура, която не се страхува от санкции и разполага с достатъчно административни и парични средства за изграждане на междуведомствено взаимодействие", каза Наталия Касперская.
Тя бе подкрепена от член на Обществения съвет към Министерството на отбраната на Руската федерация Дмитрий Куликов. Той обърна вниманието на присъстващите на конференцията на факта, че днес експерти твърде много спорят за съдържанието на такива термини като информационна война, хибридна война и кибервойна. Той подчерта, че във всички тези концепции ключовата дума е „война”. - И така, ако това е война, тогава кой трябва да се занимава с това? Отговорът е очевиден”, заяви Куликов.
Експертът прикани участниците в конференцията да се обърнат към историята и да видят как се е развивало военното дело и как с се формирали различни командни структури. След сухопътната война се появи военноморска война и се формира съответно военноморското командване, след това борбата се премести в Космоса и се появи въздушно-космическото командване.  Има още едно  пространство. То е напълно оформено. Освен това, то е напълно комплектувано със специални устройства за провеждане на „бойни" действия. Това е информационно пространство, пространство на колективното съзнание”, каза Дмитрий Куликов
Той обърна вниманието на специалистите на основната особеност на това пространство, от която неизбежно следва, че във всеки един момент значителни маси от хора могат да бъдат подложени на информационна атака. „И няма друго, принципно различно название на нашето противодействие освен защита, защитата на това пространство", заключи Куликов и изрази надежда, че подходящата структура ще бъде организирана в Министерството на отбраната Всички участници в конференцията подкрепиха напълно неговото мнение.
В заключение трябва да се отбележи, че според много военни теоретици, пространството на възможната модерна война се характеризира със значително разширяване на сферите за конфронтация между конфликтуващите страни. Днес противниците ни използват не само въоръжените сили и дипломатическите канали. Те водят война в информационните, социално-културни, идеологически, технологични, научни, психологически и други области, които са неразделна част от средата за съществуване на човечеството. Ролята на прякото използване на въоръжените сили постепенно намалява и те започват да изпълняват само спомагателни задачи, насочени към подпомагане на глобалните „ненасилствени” операции.
На настоящия етап основният метод за постигане на превъзходство над възможните противници не е придобиването на територии, а установяването на политически контрол над тях и тяхното население. Кръгът от лицата, участващи в различни конфликти от този вид, непрекъснато се разширява. Съвременните войни стават все по-асиметрични и нерегулярни. Това означава, че една от страните в конфликта заобикаля или подкопава предимствата на другата, използвайки институционални слабости, използвайки методи, които са значително различни от очакваните.
Главната цел на асиметричните войни е да постигнат решителен психологически удар, който потиска волята, инициативата или свободата на действие на врага. Такива войни се характеризират с използването на неконвенционални тактики в бойни операции, прокси-войни и включването на неофициални участници, провокатори, „пета колона” и др. Терминът „нерегулярна война" означава въоръжена борба между държавни и недържавни участници.  Тя  юридически оправдава и легитимира техните действия за придобиване на влияние върху населението на съответните държави. Всеки от тези видове войни задължително включва активните действия в информационното пространство.
Експертите на Пентагона, които също се застъпват за хегемония на Америка на световната сцена, но за разлика от американските генерали с ненасилствени методи, в последните си анализи признават основните предимства на  Москва – военната мощ възможностите и да води на информационна война. Те препоръчват на военните и другите силови структури на Съединените щати да насочат усилията си в тази посока.
Въпреки това, както се вижда от форума "Армия-2019", руските лидери и експерти са добре запознати с информационната заплаха от Запада и предприемат ефективни мерки за противодействие на тази форма на нападение срещу нашата страна.
Бележки:
[1] – Руска компания (основана през 2003 г. от Наталия Касперска и Евгени Касперски, в началото като дъщерно предприятие на „Лабораторията на Касперски”, а от 2007 г. – напълно самостоятелна фирма), която разработва софтуерни продукти и решения за информационна сигурност (защита на поверителна информация, разследване на инциденти, свързани с информационна сигурност, управление на риска,  анализи на нормативната осигуреност,  оптимизация на бизнес процесите и др.), държи 50% от руския пазар на системи за информационна защита.
[2] - Ако буквално възприемем думите на Куликов, трябва веднага да създадем „виртуално/информационно” командване, нещо, в което сме царе. Примери - нямаме авиация, но ще имаме самостоятелно военновъздушно училище (същото се отнася и за флота), имаме една шепа „командоси” но ще се сдобием с „командване на специалните сили.
P.S. В условията на демокрация, противодействието на информационни заплахи е невъзможно, защото предполага цензура и забрани. Това е скромното ми мнение.


Няма коментари:

Публикуване на коментар