четвъртък, 28 март 2019 г.

ВМА ТРЕНИРА ЕКИПА СИ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЕ*

„Одеждите на властта в едно царство не дават власт в друго!“
Лутър ГЪЛИК (1892-1993)
Днес, 28.03.2019 г.,  в 12:33 ч. БНТ1 излъчи репортаж на г-жа Мая ДИМИТРОВА,  от мястото на поредния цирк, разиграван от т.нар. ВМА. По сценарий, „модулните медицински подразделения (наследници на ВМОБР** – бел.моя) реагират на заповед на министъра на отбраната и оказват помощ на пострадали от „паднала голяма сграда в „Младост 4“ с много пострадали.
Изявления на ръководителят и на един участник в учението, цитирам:
Ген. проф. Венцислав Мутафчийски, директор на ВМА (чудя се как не бяха добавили към титлите на бригадния генерал и FACS** - бел.моя): Това е първо учение по предварителен сценарий за модулните военно-медицински подразделения. Тук са мобилизирани модулите по хирургия и травматология. Имаме и модули за ядрена безопасност, за отравяния и за евакуация, но те не участват в това учение.
Д-р Кирил Димитров, ВМА: При срутване на сградата е получена политравма. Започваме от най-сериозната увреда, която застрашава живота на пострадалата….“

Опази Боже, ако „пострадалите“ от софийския ЖК „Младост“ IV чакаха модулните медицински формирования ВМА да ги спасят!! Впрочем не си спомням и техният предшественик – ВМОБР да е спасил живота някому в полеви условия в България! Виж да разиграват „показухи“****, еша им няма! От създаването им до днес!
И проблемът не е във неграмотно създадения сценарий на учението. Той е във факта, че и Господ да слезе от небето, не може да събере персонала на модулите, да го изнесе заедно с материално-техническите средства в района на бедствието и да подготви модулите за работа преди 3-4 час от подаването на сигнала. И това в гр. София. За провинцията не говоря.
Колега Димитров, да Ви попитам:
1.„За какъв ЗЛАТЕН ЧАС“ (от момента на травмата до срещата с хирург – бел.моя), за какви пет лева става дума?
2.В района на София, както е по сценарий, не е ли по-правилно пациента да получи на мястото на инцидента първа помощ и по най-бързия начин да бъде транспортиран да най-близката болница, където да получи изчерпваща хирургическа помощ?
Апропо, Вие не сте виновен. Така са Ви учили, това са ви казали да говорите пред камерите….
Понякога ме хваща срам, че четвърт век съм носил пагони на военен лекар, вкл. и като началник на Медицинско управление на Генералния щаб на Българската армия!
Бележки:
*-репортажът може да бъде изгледан на адрес: http://news.bnt.bg/bg/a/vma-trenira-ekipa-si-za-brzo-reagirane-pri-bedstvie;
**-Военномедицински отряд за бързо реагиране, създаден в края на миналия век, по подобие  на мобилно военно медицинско формирование във Въоръжените сили на Франция;
***-Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите;
****-от показуха (рус., същ., жен.род) – за характеризиране на действия, които разчитат на външния ефект и имат за цел да създадат положителен образ на организацията.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар