сряда, 27 март 2019 г.

ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА, ИЛИ 9 ЗАКОНА ЗА ПОБЕДАТА*

Закон 1. За най-важното
Животът и смъртта са в ръцете на война, има или успех или неуспех, и няма място за глезотии.
Войната не е място за игри, не е начин и средство за обогатяване, това е разрушаваща сила, която унищожава света, отнасяйки със себе си милиони човешки животи.
Животът и смъртта в ръцете на война са огромна тежест на раменете му, и ако той е принуден да отиде на война, най-важното, което трябва да помни е, че целта му не е да унищожи и да причини мъки на другите, а да спре кръвопролитието с минимална загуба за себе си и за другите.
Мъдрият войн осъзнава каква е неговата мисия и колко е важна тежестта на отговорността върху раменете му. И той не започва война, докато не се убеди в ползите от участието си и в крайната победа за всички, дори тя да се окаже, че е поражение за самия него.
Закон 2. Бърза победа
Забавянето е бавно поражение, истинската победа е мълниеносна.
Войната е пагубна за всички, а всяка минута от войната носи загуби. Затова не бива да започвате война, ако вашата победа е трудна за постигане или е забавена във времето.
Когато настъпи подходящото време, победата се постига незабавно. Да се колебаете във война е все едно, всеки ден да екзекутирате собствените си войни. Енергията и силата отиват напразно и с течение на времето те ще надхвърлят всички достойнства на крайната победа.
Дори и да сте спечелили битката, вие сте загубили войната, ако сте загубили време и енергия,  .
Всяка минута война в повече нанася удар по вашата победата.

Закон 3. Поддържайте единство
Истинският победител запазва целостта, единството и хармонията на света. Той не нарушава баланса на природата, а го възстановява.
Няма победители във войната, тя дестабилизира и унищожава хармонията на света. Следователно един мъдър войн не се стреми да спечели войната, той се стреми да я предотврати преди да я започне. Той поддържа хармонията в света, премахва всички предпоставки за война в своето обкръжение и в самия себе си, запазва в покой целостта и единството на природата и света.
Истинският победител не печели на бойното поле. Той печели нещо много по-важно – победа на съпричастността, и запазване на себе си и света около себе си.
Закон 4. Тактика на непобедимия воин
Непобедимият войн се маскира в бездънната тъмнина на безформеността и атакува глупавия си противник, когато последният е най-открит.
Войн, който е маскирал позицията си, не може да бъде победен. Той не се е проявявал така, че да стане мишена за другите. Неговата форма няма очертания, а позицията му е неопределена. Той се прикрива от врага. Ето защо е невъзможно да се победи този, който не съществува, който не се е разкрил навън, не е показал истинската си същност, не е разкрил формата си пред врага.
Победата над врага е победа на безформеното над форменото. Всяка форма е грешна и уязвима.
Заемайки определена позиция, врагът става уязвим. Той разкрива себе си, своите слабости, и сам отваря пътя към собственото си поражение. Един мъдър войн определено ще се възползва от този момент, за да нанесе смазващ удар.
Закон 5. За явното и неявното
Светлината изчезва в тъмнината, а тъмнината се скрива в светлината.
Светлината на врага се стопява в тъмнината, светлината побеждава тъмнината.
За да разкрие истинската позиция на врага, неговите силни и слаби страни, войнът създава временни форми, илюзорна обвивка на своята позиция. Той показва форма и заема изкуствени позиции, само за да разкрие същността на врага. Временно заемайки определена позиция, войнът го принуждава да разкрие своите планове, цели и желания.
Притежавайки тази информация, той прави решителен удар точно в „сърцето“ на врага, унищожава неговата структура, монолитна форма, опора и скелета на неговото „аз“ с незначителни действия.
Закон 6. Движение без съпротива
Във времето има празнини – това е вратата за безпрепятственото движение напред.
Както ручеят, движещ се по склона на планината, достига своята цел без съпротива, заобикаляйки всички препятствия.
Дори силните и неуязвимите имат слаби места.
Един мъдър войн избягва грубите форми, той се движи там, където няма препятствия и съпротива. Той не губи силата си в безумни битки, срещу силата на непобедимия враг, но ударите му са смазващи, защото са насочени към уязвими места, където няма защита, където няма заплаха и съпротива.
Действайки по линията на най-малкото съпротивление, той запазва силата и себе си, движи се безпрепятствено напред и постига целите си.
Закон 7. Избор на войници
Добрите войни съответстват на обстановката и околната среда, лошите войни са непроменими по природа.
Всеки войн има свой потенциал, присъщ само на него от раждането му и формиращ се по време на неговия живот. Когато опитен командир и стратег събира войска, той използва потенциала на всеки според предназначението, мястото и времето. Той превръща слабостта на останалите в единна сплотена войска.
Най-добрите войни не са ограничени в действията си, те са перфектни и притежават много умения. Основното им предимство е в мъдростта и способността им да се променят заедно с непрестанните промени в света. Те са адекватни на ситуацията, действията им са своевременни и неудържими, позицията им е непобедима.
Закон 8. Вътрешната хармония
Преди да потърсите външна хармония, формирайте я вътре в себе си.
Преди да започнете война с външните врагове е необходимо да победите вътрешните си.
Войн, който не контролира своите цели, емоции и чувства, не може да бъде сигурен в победата си. Той вече се е провалил, вътрешното му състояние отговаря на друг вид война – той не атакува, а се защитава. Борбата на два фронта едновременно –  външен и вътрешен, е сигурният път към поражението.
Мъдрият войн, преди да се прояви навън, търси единство и хармония вътре в себе си. Мислите и чувствата му са единни и те усилват всичките му действия. Той няма никакви душевни терзания, движенията му са съвършени, и те отразяват хармонията на истинското му „аз“.
Закон 9. Следвайте външните промени.
Всичко се променя - и аз се променям, всичко е неизменно – и аз съм като статуя.
Роденият да спечели, живее с промените, а този, който е замръзнал в неизменност, е победен.
Околната среда е поредица от промени, борба на много сили, безкраен поток от метаморфози. В този поток мъдрият войн не заема непроменена позиция, той се мъчи да следва общите промени в заобикалящия свят и да бъде в хармония с тях. Променяйки се със света, той съответства на текущия момент, сливайки се със силата на промяната, става силен и постига победа.
Този, който вижда промяна в многообразието на света и ги чувства и следва, той познава близкото бъдеще, предвижда действията на врага и предотвратява предварително вредата от него. Той знае какво ще се случи и следователно следва безопасен път към целите си. Така той става неуязвим за другите
ПОСЛЕСЛОВ
Както във войната, така и в живота, има единни закони, и който ги познава ще успее във всичко.
Ние всички живеем във време на промени, ние се борим за живота и мястото си „под слънцето“ в този свят. Всеки заслужава най-доброто, но само малцина живеят над средното ниво.
За да успеем в този живот, е достатъчно да следваме утъпкания път, образуван от костите на нашите предшественици.
Деветте закона са универсални, те са ефективни във всички сфери и по всяко време на живота. Следвайте ги и вашият успех ще бъде предопределен.
Желая ви да реализирате всичките си смели и амбициозни мечти, да постигнете успех и да преуспеете в този живот.
*-автор Дмитрий Марискин

Няма коментари:

Публикуване на коментар