събота, 26 януари 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (ЕСПЧ)*

През 2018 г. в ЕСПЧ са постъпили рекордно количество жалби от Руската федерация – 12150, два пъти повече от 2015 г. (през 2017 г. са 7960). През отчетния  период 11750 жалби срещу Русия са очаквали разглеждане. По този показател РФ изпреварва Румъния (8500), Украйна (7250) и Турция (7100). На споменатите държави плюс Италия и Азербайджан се падат 72% от делата, които очакват разглеждане (общото им количество е 56350). Нараснало е и количеството на жалбите, които се ползват със статут на приоритетни. Увеличението е основно за сметка на жалби от изтърпяващите наказания затворници в Руската федерация. ЕСПЧ е установил в 238 жалби срещу Русия нарушаване на Конвенцията за правата на човека. Русия е лидер по загубените от държавата дела, макар и броят им да е намалял спрямо 2017 (загубените през тази година дела са 305). Нараснали са загубените дела за нарушаване на Конвенцията -  Турция (146 през 2018, срещу 116 през 2017), Украйна (91 срещу 87), Румъния 182 срещу 69). В Германия държавата е спечелила 15% от делата.
За 20-т годишното членство на Русия в Съвета на Европа, ЕСПЧ е произнесъл 2365 решения срещу държавата. При 614 дела е нарушено правото на живот; при 1079 – забраната за мъчения, при 1031 дела – правото на свобода и лична неприкосновеност…Единственият член на Конвенцията, който не е нарушаван в Русия е този за правото на брак.
В Страсбург отбелязват, че „ако Русия напусне Съвета на Европа, нейните граждани няма да имат достъп до ЕСПЧ, което ще нанесе сериозни поражения върху правата на човека във федерацията“.
В бюджета на Русия ежегодно се отделят 600 млн. рубли (US$ 9 038 731.22) за обезщетяване на гражданите, спечелили дела в съда.
*- по „Россия лидирует в европейском суде по числу жалоб и нарушений прав человека. ЕСПЧ подвел итоги 2018 года“, автор Анна Пушкарская, „Коммерсантъ“ от 24.01.2019 (със съкращения).

Няма коментари:

Публикуване на коментар