петък, 27 юли 2018 г.

ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – НЗОК ….Не мога да си изкривя душата, сред писаниците в раздел ІV на Визията .... има едно изречение, зад което заставам изцяло, цитирам: „Недопускане демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.” Но само зад него, а не и зад следващите го!!
Сега ще ви разходя малко в историята.
Моделът за финансиране на медицинската система на Ото фон Бисмарк* е най-стария. Въведен е първоначално в Прусия, а след това в Германия. Заслугите на Бисмарк не се изчерпват със създадения модел на пенсионно и здравно осигуряване. Той е основоположник на модерната социална политика в Германия – трудово законодателство, нор­миран работен ден, годишна отпуска, избирателни права. Действията на канцлера не са резултат от личния му алтруизъм, а са противодействие на разпространяване на идеите на Маркс и Енгелс (все в тая посока той забранява комунистическата партия, узаконява професионалните съюзи на Ласал и дава път на социалдемократическата партия). Същността на Бисмарковия модел се заключава в създаване на специализирани, отделени от държавата фондове за финансиране, които се попълват чрез изплащане на осигуровки от страна на работещите и работодателите им. Моделът излиза извън границите на медицинската помощ, тъй като е предназначен за закрила на работещите при трудови злополуки, болест, инвалидност и старост. В този смисъл той включва и други социални дейности – пенсии и еднократни обезщетения при злополука. Той се основава на принципа на солидарността, който се проявява в следните диалектически двойки: здравият подпомага болния, богатият – бедния, а работещият – пенсионера.
Толкова с историята! Ако някои се интересуват от предимствата и недостатъците на Бисмарковия модел да ми се обадят на лични! Ще му отговоря!
Защо съм против ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА на здравната каса, сиреч на страната на визията?
По една проста причина!
Моделът на здравно осигуряване се основава на преразпределяне на осигурителният риск върху много осигурени лица, което го снижава. По правило здравето е нещо твърде несигурно за отделния индивид, но не така стои въпросът за групата от индивиди. Казано на обикновен език, не е възможно да настъпи едновременно и при всички осигурени събитието БОЛЕСТ, за които се осигуряват. Моделът е основан и на прогнозируемостта на групата, която зависи от броя на нейните членове и нараства с тяхното нарастване. В случая – с броя на обхванатите в осигуряването лица.
Моля привържениците на многото здравни каси ДА МЕ ОПРОВЕРГАЯТ, като АРГУМЕНТИРАНО отхвърят изложените от моя милост принципи!
Защо подкрепата ми спира до точката на първото изречение, а не и върху следващите?
Също по няколко прости причини или защото не отговарят на въпросите ми/ не показват пътищата:
1.По които най-после ще бъде преодоляно одържавяването на НЗОК, започнало от времето на Иван Костов и ще бъде реализиран действителен и ефективен, а не формален контрол върху касата от работодателите и здравноосигурените лица;
2.Кога ще бъде преразгледан списъка на лица, чиито вноски за здравно осигуряване са за сметка на републиканския бюджет (една част от тях никак не спадат към групата на бедните, а риска за живота и здравето им е по-нисък от този на миньорите например, които плащат и от джоба си);
3.Как ще се осигури гражданския контрол върху изпълнение на задълженията на финансовото министерство към НЗОК по отношение на осигуряваните от бюджета лица, не само по отношение на редовността на привеждане на дължимите суми, но и по отношение на техния размер;
4.Моделите за осигуряване равен достъп до вторична и третична медицинска помощ по определението на Световната здравна организация;
5.Намалява на излишната (в някои случаи фиктивна) хоспитализация. Апропо,  докато лежах в една софийска болница през миналата година със собствените си очи наблюдавах излишно хоспитализиране….
Дами и господа, мога да продължа с изброяването на въпроси, които не намират отговори във Визията, но ще се повторя с някои констатации от първата си писаница по темата, а и едва ли е необходимо.
 Госпожо Нинова, Вие и Вашата партия-ЕООД не можете и няма как да бъдете АЛТЕРНАТИВА  за БЪЛГАРИЯ!! Най-малкото в областта на здравеопазването!
 *- Ото фон Бисмарк (01.04.1815 - 30.07.1889 г.) е държавен деец на Прусия, а по-късно на обединена Германия. От 21.09.1862 г. е министър-председател на Прусия. Вярва, че обединението на Германия, която по това време е разделена на около 50 малки кралства, херцогства, княжества и т. н., трябва да се извърши около някоя от двете големи германски държави - Австрия или Прусия. Заедно с император Вилхелм І прокламира обединението на Германия във Версай, по време на мирните преговори с Франция и става канцлер на обединена Германия.Няма коментари:

Публикуване на коментар