четвъртък, 12 юли 2018 г.

КАКВО ПОДПИСА РУМЕН РАДЕВ В БРЮКСЕЛ?


От снощи българските телевизии, а от днес и доста от електронните сайтове разпространяват изказвания на българския президент относно срещата на високо равнище на НАТО в Брюксел. Избрал съм част от тях, както ги предава сайта „Епицентър” на  г-жа Валерия Велева, цитирам:
„…Днешната среща е много важна, защото трябва да демонстрира единството, солидарността и решителността на всички държави членки. Засега въпросите стават повече от отговорите. Президентът Тръмп, който говори първи, постави въпроса не само да се постигнат два процента, и то днес, а вече нова бариера - четири процента. Той си тръгна, след като обяви това”, поясни българският държавен глава.
Президентът Радев е поставил пред своите колеги въпроса какво става с трансатлантическата връзка, която е гръбнакът на НАТО като военни способности, ако не бъдат достигнати тези два процента сега. Никой не говори за четири процента, това в момента не се обсъжда, посочи Радев. Това е жизненоважно за бъдещето на организацията, касае всички страни, допълни той…..
 „НАТО не е борса, на която можеш да купиш сигурност. НАТО е съюз на суверенни държави, обединени от стратегически цели и общи ценности. Президентът Тръмп от друга страна е прав, защото всяка страна трябва да допринася в днешния свят на растяща неизвестност, да изгражда ефективни способности. Това, което той прави, е добре и за нашата страна. Виждате с каква неохота в България се заделят средства за въоръжените сили. Направих три консултативни съвета по национална сигурност - разбираме се за нещо, след това то се отменя”, коментира още българският държавен глава. … „Мисля, че този натиск ще продължи. НАТО, без способностите на Америка, не може да бъде същата. Напомних на всички за резултатите от операцията в Либия - тогава тя разкри огромни дефицити във военните способности на европейските държави - системи за разузнаване, високоточни оръжия, дозарядки във въздуха, мобилност, съвременни системи за командване и управление, които се предоставяха изцяло от САЩ. Каква е съдбата на европейската сигурност, ако тези способности, предоставени от САЩ, ги няма….” (край на цитата, курсивът в текста е на „Епицентър” – бел. Н.К.).
Военният, вляво от него май го гледа с лека ирония?

А сега да видим под какво се е подписал г-н Румен Радев (документът е от официалната страница на алианса).
Поднасям своите извинения, че публикувам част от заключителната декларация  на руски език. Любопитните могат да се запознаят с пълния текст на адрес https://www.nato.int
 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В БРЮССЕЛЕ
Обнародовано главами государств и правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Брюсселе 11-12 июля 2018 года
1.       …. Мы едины в своей приверженности Вашингтонскому договору, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и жизненно важным трансатлантическим связям. Мы полны решимости защищать и оборонять нашу неделимую безопасность, нашу свободу и наши общие ценности, в частности свободу личности, права человека, демократию и верховенство права. НАТО по-прежнему является структурой для прочной коллективной обороны и важнейшим трансатлантическим форумом для консультаций и принятия решений странами НАТО по вопросам безопасности. Североатлантический союз будет и впредь применять подход кругового обзора («360 градусов») к безопасности и эффективно выполнять все три основные задачи, как изложено в Стратегической концепции: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. НАТО – оборонительная союзническая организация. Важнейшая обязанность НАТО – защищать и оборонять территорию и население наших стран от нападений. Любое нападение на одного союзника будет расцениваться как нападение на всех нас, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Мы продолжим вместе противостоять и действовать сообща на основе солидарности, общей цели и справедливого распределения бремени.
2.       …. Агрессивные действия России, в частности угроза силой и её применение для достижения политических целей, бросают вызов Североатлантическому союзу и подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок. Нестабильность и продолжающиеся кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке подпитывают терроризм. Это также способствует нелегальной миграции и торговле людьми. Непрекращающийся кризис в Сирии оказывает непосредственное влияние на стабильность региона и безопасность Североатлантического союза в целом. Мы сталкиваемся с гибридными вызовами, в частности кампаниями дезинформации и злонамеренными действиями в кибернетическом пространстве. Распространение оружия массового уничтожения и новейших ракетных технологий также продолжает представлять угрозу безопасности наших стран.  Исходя из изложенного, наши единство и солидарность крепче, чем когда-либо; мы предпримем все необходимые шаги для обеспечения своей коллективной обороны.
3.       Мы вновь подтверждаем свою непоколебимую приверженность всем аспектам Обязательства по оборонным инвестициям, согласованного нами на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году, и обязуемся представить убедительные национальные планы по его выполнению, включая рекомендуемые показатели расходования средств к 2024 году, запланированное выделение сил и средств и вклады. Справедливое распределение бремени служит фундаментом сплоченности, солидарности, надежности Североатлантического союза и его способности выполнить обязательства в рамках статьи 3 и статьи 5. Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый со времени встречи в верхах в Уэльсе, когда в течение четырех лет за пределами США наблюдается реальный рост расходов на оборону. Все государства-члены НАТО начали увеличивать расходы на оборону в реальном выражении, и у примерно двух третей стран НАТО есть национальные планы, предусматривающие к 2024 году расходовать 2% их валового внутреннего продукта на оборону. У более половины государств-членов НАТО более 20% оборонных расходов приходится на основные виды вооружения и техники, включая связанные с этим научно-исследовательские и конструкторские разработки, и, в соответствии с их национальными планами, 24 страны НАТО будут к 2024 году соответствовать данному рекомендуемому показателю 20%. Государства-члены НАТО формируют необходимые нам более тяжелые и высококлассные средства и повышают готовность, развертываемость, способность обеспечения длительности действий войск и оперативную совместимость их сил. Количество мероприятий, в которых мы принимаем участие, возросло, и страны НАТО, в рамках операций, миссий и другой деятельности НАТО, а также операций и миссий, проводимых национальными властями и другими организациями, продолжают вносить ценный вклад сил и средств, что положительно сказывается на безопасности евроатлантического региона. Подводя итоги существующих сегодня национальных планов, мы приветствуем беспрецедентный достигнутый прогресс и признаем, что предстоит еще сделать многое. Мы намерены улучшить сбалансированность распределения затрат и обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом союзе.
4.       В течение более двух десятилетий НАТО работает над созданием партнерства с Россией, в том числе с помощью механизма Совета Россия–НАТО (СРН). Своими недавними действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность, повысила непредсказуемость и изменила условия безопасности. Тогда как НАТО привержена своим международным обязательствам, Россия нарушает принципы, ценности и обязательства, на которых заждутся отношения НАТО и России, как изложено в Учредительном документе Совета евроатлантического партнерства 1997 года, Основополагающем акте Россия–НАТО 1997 года и Римской декларации 2002 года, подрывает доверие, занимающее центральное место в нашем сотрудничестве, и бросает вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности. Принятые нами решения полностью соответствуют нашим международным обязательствам и таким образом не могут рассматриваться никем как противоречащие Основополагающему акту Россия–НАТО.
5.       Мы вновь подтверждаем наши решения в отношении России, согласованные на встречах в верхах в Уэльсе и Варшаве. Мы продолжаем реагировать на ухудшение условий безопасности за счет усиления построения наших сил сдерживания и обороны, в том числе посредством присутствия в передовом районе в восточной части Североатлантического союза. Мы также приостановили любое практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, оставив при этом открытой возможность для политического диалога. Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы России.
6.       Условия безопасности в евроатлантическом регионе становятся все менее устойчивыми и предсказуемыми как следствие осуществляемой Россией неправомерной и незаконной аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации восточной части Украины; военного построения и растущей провокационной военной деятельности России, в том числе вблизи границ НАТО, такой как развертывание современных ракет двойного назначения в Калининграде, неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму; значительных инвестиций России в модернизацию своих стратегических сил; еë безответственной и агрессивной риторики в ядерной сфере; проводимых без уведомления широкомасштабных внезапных учений; и растущего числа учений, имеющих ядерный аспект. Это усугубляется продолжающимся нарушением, невыполнением и обходом со стороны России многочисленных обязательств и обязанностей в сфере контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Россия также бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности посредством гибридных действий, включая попытки вмешательства в избирательные процессы и внутренние дела наших стран, как это было в Черногории, широкомасштабных кампаний дезинформации и злонамеренных действий в кибернетической сфере. Мы осуждаем нападение с применением нервно-паралитического вещества военного класса в Солсбери, Соединенное Королевство, и отмечаем независимое подтверждение Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) применения нервно-паралитического вещества. Соединенное Королевство полагает, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы солидарны с Соединенным Королевством в его оценке.
Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Республики Молдова в их международно признанных границах. В соответствии с её международными обязательствами мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия. Мы решительно осуждаем неправомерную и незаконную осуществляемую Россией аннексию Крыма, которую мы не признаем сейчас и не признаем в будущем. Дискриминация в отношении крымских татар и представителей других местных общин должна прекратиться. ….. Мы призываем Россию прекратить любую политическую, финансовую и военную поддержку группам боевиков и положить конец военному вмешательству в Донецкой и Луганской областях, вывести войска, военную технику и наемников с территории Украины и вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации. Мы глубоко обеспокоены применением пыток и переводом украинских граждан в российские тюрьмы. Мы подчеркиваем важность безопасности и полного и беспрепятственного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вплоть до российско-украинской границы. Мы призываем Россию отказаться от своего признания регионов Грузии Абхазия и Южная Осетия в качестве независимых государств; выполнить достигнутое 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня, в частности вывод российских войск с территории Грузии; остановить милитаризацию этих регионов; и прекратить возведение подобных границам заграждений. Мы также призываем Россию вывести свои войска с территории Республики Молдова и продолжить принимать конструктивное участие в процессе урегулирования в Приднестровье. Мы решительно настроены поддерживать проведение демократических реформ и работу в области наращивания оборонного потенциала в Республике Молдова. ...(край на публикация).
Защо българските медии мълчат за документа, дами и господа? 
Отговорете си ВИЕ!!
Снощи, четейки публикациите по темата, с която ви занимавам и използвайки една карикатура на Комарницки (в-к „Сега”, електронен вариант, 12.06.2018 г.) направих следния колаж:
 Мисля си, че той много добре характеризира българския президент!

Няма коментари:

Публикуване на коментар