вторник, 24 юли 2018 г.

ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ....        Разделът за здравеопазване от Визия за България (стр.16-18) съдържа 736 думи, от които 155 са посветени на неверни твърдения, цитирам:
 „Изградената здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които …. взаимно си противоречат (кое си противоречи не е ясно?);
….
Пазарно-търговските (не съм чувал подобен термин) принципи и отношения …. вземат връх над обществено приетата целева функция. Общественият интерес и обществената функция стават все по- подчинени на частния интерес на доставчиците на здравни услуги (нито приетата  целева функция, нито обществения интерес са дефинирани?);
…..
…. посока на пълната  комерсиализация на здравеопазването с всички негативни последствия за принципите на равенство и солидарност (НЗОК е изградена именно на солидарния принцип – богатия на бедния, болния на здравия, но това май не е известно на авторите);
Финансовият резултат постепенно става водещ критерий (и тук е неясно какво са имал предвид авторите?;
Медицинската технология, организацията на здравната помощ, организацията на процесите по диагностика и лечение и пр. …излизат извън правомощията и функционалната компетентност на държавата (под държава авторите вероятно имат предвид чиновниците от министерството на здравеопазването?).
         Частично вярна е само целта на раздела – ДА ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА!! Частично, защото не ни уведомяват за коя държава става дума – за тази от преди 1989 г., за социалната държава според Конституцията и за някаква друга! Тази държава се обаче се кани да ни раздели по критерия здравноосигурени лица (тази категория е пределно ясна) и здравнонеосигурени лица. Кои влизат във втората категория не е ясно или авторите са пропуснали да ни кажат. За първите се предвижда , цитирам: „…гарантиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване, както и аптечни услуги 24 часа в денонощието”, за вторите – гарантиран държавен базов пакет, за който нищо повече не се съобщава. Надявам се да не съдържа здравни услуги от типа на „последни грижи и предсмъртни утешения” (черен военновременен медицински хумор). И нито една дума за преразглеждане на списъка на лицата, които по закон изцяло се осигуряват за сметка на публичния ресурс – държавния бюджет (пенсионери, военнослужещи, служители на МВР, държавни служители, деца, студенти, безработни и т.н). За които Министерството на финансите не внася адекватни вноски, на тези които внасят работодателите и работещите по трудови правоотношения (справка бюджета на НЗОК). Най-вероятно защото част от посочените по-горе лица са ПОТЕЦИАЛНИ избиратели. Визията си е визия, но и избори наближават!
Призовава се ДЪРЖАВНИТЕ здравни заведения да не бъдат регистрирани по Търговския закон (да бъде прекратена съществуващата регистрация). Защо само те? Защо не и общинските и  частните? Нали според Конституцията на Р България собствеността е равнопоставена?! И в регистрацията по Търговския закон ли е проблемът на българските болници. Май не е!! Защото ако беше там, д-р Дечев – в момента управител на НЗОК, нямаше да бъде ръководител на най-успешната държавна болница. Следва ново разделение!! Предлага се заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси да се извършва по цени, определени от държавата (вероятно НЗОК е поставена в скоби за заблуда на наивниците), само за болници, които не са търговски дружества. Защо? Няма обяснения! И тук нито дума за преразглеждане на стойността на т.нар. „здравни пътеки”, или за въвеждане на диагностично-свързаните групи, за конкуренция между изпълнителите на здравни услуги и прочие. Предлага се нова система за контрол на разходите, обвързана с качество и резултати. Как разходите ще се обвързват с качеството и кой ще контролира – не е ясно! Впрочем тази мантра беше широко прокламирана при внедряване на осигурителния модел на Бисмарк преди четвърт век!! Предлага се ревизия на медицинските стандарти за болниците, която да доведе, цитирам: същностна промяна на системата за акредитация на лечебните заведения”! На каква основа? Не е ясно! Ще имат ли връзки тези стандарти с изискванията заложени в клиничните пътеки?
Как наредбата за формиране на „работните заплати в държавните лечебни заведения” ще гарантира „достойни базови заплати за всички ангажирани в системата на здравеопазването”? На мен не ми е ясно!!!. Както и лозунга за „реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит”. Да, ама не, както би казал покойният Петко Бочаров!!
Дали авторите на раздела могат да ми обяснят връзката между „автономията на медицинските ВУЗ-ове и научни звена” и „държавната политика по отношение  здравето на нацията”. Защото такава ПРОСТО няма! Впрочем имаше такава преди време в една друга държава, в която психиатрите бяха обучавани как да въдворяват несъгласните с властта граждани, обявявайки ги за психично болни!
Вертикалната и хоризонтална интеграция на лечебните заведения чрез обединяването им в „единна структура от холдингов тип” е поредната глупост във визията. Тя е в стил „Пепи Москов”. Ако не ми вярвате, попитайте д-р Дечев. Апропо, подобна идея май беше реализирана в Шуменска област. Да се бяха постарали поне да изтъкнат някои от положителните неща.. Да не би да липсват?!
На Националната здравна карта (НЗК) се възлагат надежди да осигури медицинска помощ в рамките 30 мин. (т.нар. „златен час”). Кой ще я оказва – не е ясно и изобщо възможно ли е това? Аз съм преподавал за „първа помощ”, оказвана от парамедици (по изключение – лекари или медицински сестри) в рамките на златния час, за „първа помощ”, оказвана от т.нар   first responder (първият явил се на мястото на медицинския инцидент, но когото се дължат успехите на САЩ в намаляване на смъртността при автомобилни произшествия и др.) – полицаи  от всички категории, служители на Гражданска защита, пожарникари, военни, шофьори на специализирана техника и т.н. Но подобна недомислица, като споменатата не съм срещал!!
...
До тук употребих над 812 думи, повече от думите в раздел ІV на визията и то без да влизам в подробности.  По тази причина спирам! 
А за това как ще ни поставят в „центъра” на здравната система, за НЗОК и за липсата и на половин дума за здравната  профилактика, ще ви разкажа друг път!
А вие, уважаеми дами и господа, ЧЕТЕТЕ и МИСЛЕТЕ!
И ако видите фланелка с подобен надпис, значи г-жа Нинова е отпаднала по пътя към властта!


Няма коментари:

Публикуване на коментар