сряда, 18 април 2018 г.

ИСТОРИЧЕСКИ ПОУКИ .....*

„Анализът на отношенията между СССР и Запада показва, че от трите западни стратегии по отношение на Съветския съюз – DÉTENTE (фр. – буквално сваляне на напрежението, в случая РАЗВЕДРЯВАНЕ), MAD (англ. – луд, обезумял, умопомрачен, в случая ВЗАИМНО ГАРАНТИРАНО УНИЩОЖЕНИЕ) и STAR WARS (англ. – междузвездни войни, под това пополярно име е известна Strategic Defense Initiative – Инициатива за стратегическа отбрана на Роналд Рейгън, обявена на 23.03.1983 г.) последната се оказа най-ефективна**.

Съветският съюз се включи в надпреварата във въоръжаването, която в съвкупност със санкциите, ограничения трансфер на технологии и падането на цените на нефта доведе до неговата гибел (и затъването във войната в Афганистан – бел.моя).
Налага се извода, че по отношение на съвременна Русия не е необходимо да се повтарят предшестващите стратегии, а трябва да се използва тази, която се е увенчала с успех. Още повече, че потенциалът на Русия е несравнимо по-малък от този на СССР.
Русия хазартно се включи в надпреварата във въоръжаването. Сега работата се състои в това да се предизвика катастрофа на финансовите й източници и да се подкопае трансфера на технологии. На дневен ред са (това е въпрос не за дни или седмици):
-забраната за закупуване на руски  държавни и корпоративни облигации;
-нефтеното ембарго;
-ембаргото на трансфера на технологии с двойно предназначение***.”
Бележки:
*- текст на Валерий Соловей, Някой си взема поуки от историята, друг – не. (По http://kontinentusa.com, препечатка от Facebook страницата на автора).Авторът (род. 19..08.1960) е руски историк, политически анализатор, публицист и общественик. Доктор на историческите науки, професор, завеждащ катедра „Връзки с обществеността” в Московския държавен институт за международни отношения. 

**- поясненията в курсив са мои - Н.К.
***- към дневния ред на Соловей бих добавил и военната авантюра в Сирия.


Няма коментари:

Публикуване на коментар