вторник, 30 януари 2018 г.

Коментар на едно решение.....Конституционният съд разгледал в закрито заседание на 30 януари 2018 г. конституционно дело № 8/2017 г. (по казуса с неприетата от 44-та Народно събрание оставка на Делян Добрев), докладвано от съдията Константин Пенчев (скритата лимонка на една партия) и решил, цитирам: „ОБЯВЯВА за противоконституционен отказа на Народното събрание от 4 октомври 2017 г. да прекрати предсрочно пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев на основание подадена оставка от 3 октомври 2017  г.” (по http://www.constcourt.bg/bg/Acts).

Съдиите Гроздан Илиев (1), Анастас Анастасов (2), Кети Маркова (3) и Филип Димитров (4) подписали решението с особено мнение (виж снимката).


Интересно е, на какво мнение би бил съдия Ненков? И случайно ли е отсъствал.
Пък аз като прост човек си мисля, че при такова решение, БСП трябва да внесат предложение за поправка в Конституцията на Република България (не да искат оставки, щото ми писна от тези им искания), поради императивните разпоредби на чл. 72, (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Народното събрание; 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. установяване на неизбираемост или несъвместимост; 4. смърт. (2) В случаите на т. 1 и 2 РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА от Народното събрание ….
Чувал съм, че решенията н парламента се приемат с ГЛАСУВАНЕ, а не чрез АПЛАУЗИ!
Иначе е НОТОРЕН ФАКТ, че Конституционният съд умее да чете Конституцията, както ДЯВОЛЪТ чете ЕВАНГЕЛИЕТО!
Моят старшина Иван Ковачев казваше: „Според Иванча и кафето, д-р Колев!”, а аз ще го перифразирам: „Според питащите и решението, дами и господа!”

Няма коментари:

Публикуване на коментар