петък, 26 юни 2015 г.

НАПОИТЕЛНИ МИСЛИ ВЪРХУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО...... (част втора)Предговор: От вчерашните ТV изяви (24.06)  на Главният герой проследих само това при Цветанка Ризова. Поведението му от типа на “ни вземи, ни остави“ не се отличаваше от това на  Думусчиевата седянка. Особено логореята му и самочувствие му, нетърпящо възражения –„Вие болницата ли поставяте в центъра или пациента (силно възмутен). Болниците трябва да могат да предоставят услуги на пациента от острото заболяване до палиативните грижи....” Май беше забравил, че един от участниците в седянката  го репликира по тези му виждания, пък той се направи, че не чува!

РОЛЯТА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ЗДРАВНАТА РЕФОРМА.

За да подчертае значение на публичните разходи за намислената реформа, Москов ни залива с числа, цитирам: „За периода от 2003 г. до 2013 г. разходите за здравеопазване по консолидираната фискална програма са нараснали 2,1 пъти – от 1, 69 милиарда лв. до 3, 54 милиарда лв.; от 1999 г. – годината на създаване на НЗОК – до 2012 г. общите разходи за здравеопазване се увеличават с 10% на година по-бързо, отколкото БВП; публичните разходи за здравеопазване се предвижда да се увеличат от 4,5 % от БВП през 2013 г.  на 5,3 % от БВП през 2020 г. (5, 37 милиарда лв.) – увеличение от 0,8 процентни пункта; публичните разходи за здравеопазване ще се увеличат от 12,1 % от бюджета на правителството през 2013 г. на 13,6 % от бюджета на правителството през 2020 г. – увеличение от 1,5 процентни пункта. Илюстрира ги и с една прекрасна графика (фигура 1).
Фиг. 1. Публични разходи за здравеопазване (по презентацията на г-н Москов)
 Това, че средствата за здраве нарастват, не е лошо. Нали това искаме всички. 
Диагнозата, сиреч анализът на публичните финанси от Москов започва обаче да издиша още в началото. 
Той удобно пропуска да спомене, че НЗОК при създаването си започва с капитал НУЛА и ведно с натрупваният през годините на финансов ресурс, нараства и броя на клиничните пътеки, които тя финансира. След което да обясни с думи прости, дали нарастването на разходите се дължи на непрекъснатото увеличаване на финансираните от касата клинични пътеки или последните се задържат на едно ниво, а причините за растящите разходи са други!?

След това оптимистично въведение в публичните финанси, Москов ни хвърля в апокалиптични твърдения (фигури 2 и 3).

 
Фиг.2. Приходи от здравноосигурителни вноски и разходи на НЗОК - І (по презентацията на г-н Москов)
  
Фиг.3. Приходи от здравноосигурителни вноски и разходи на НЗОК - ІІ
(по презентацията на г-н Москов)
Дълго разглеждах графиките от двете фигури, белким ги проумея. Не успях съвсем, но ми се появиха едни натрапчиви въпроси към министъра:

  • Какви са причините за рязкото спадане на приходите от здравно осигурително вноски през 2011 г. (зелената крива) – намаляване на плащащите здравни осигуровки или нещо друго?;
  • Кой  плати разходите на НЗОК през 2012 и следващите години, след като и с просто око се вижда „ножицата” между приходи и разходи?

Москов май се опитва да ни убеди, че размерът на здравно осигурителни вноски намалява, разходите на НЗОК се увеличават и ножицата между едното и другото се покрива от „майчицата-правителство”. Или както каза „Бащицата прайм-министър” на Домусчиевата седянка, цитирам по памет – „И десет „Тракии” да налеем в здравеопазването, пак няма да ви стигат...”
Дали това е така?
Тук трябва да надникнем в показаната от самия Москов фигура 4.
Фиг. 4. Прогнози на СБ за българските публични финанси за здравеопазване (по презентацията на г-н Москов)
Тя обаче поражда въпроси, вместо да дава отговори:
  • Световната банка, която в своите анализи и прогнози използва данни на националната статистика твърди, че през 2012 г. няма „ножица” между приходите и разходите на НЗОК. Даже през 2012 г. е регистриран излишък от 0,2  млрд. лева. На какво се дължи разминаването? „Ножицата” между приходи и разходи в НЗОК се появява едва през 2015 г. Правителствените разходи обаче не мърдат – от 0,9 млрд.лв. през 2013 и по 1,0 млрд.лв. през 2013 и 2014 г. КОЙ НИ ЗАБЛУЖДАВА – БАНКАТА ИЛИ МОСКОВ.
  •  Какво стана с резерва на НЗОК от повече от 1,0 млрд.лв., който „финансовият гений” Дянков май присъедини към фискалния резерв. Google обаче помни тезата му от 20.11.2012 г., цитирам Mediapool.bg: „Финансовият министър Симеон Дянков не вижда нищо нередно пари от здравни вноски да остават неизползвани и в края на годината да отиват във фискалния резерв, вместо да се използват за лечението на хората, от чийто джоб са платени (край на цитата).”
Кой тогава покрива дефицита на НЗОК??

Москов не ни отговаря на въпроса!

За да завърша с анализ на твърденията на числовият еквилибрист Москов, ще се си позволя да коментирам фигура 5.


Фиг.5. Структура на разходите на НЗОК (по презентацията на г-н Москов)
 Според Москов разходите на касата за извънболнична и дентална помощ (спрямо общите), не само че не нарастват, но и бележат тенденция към намаляване - от 23% през 2009 до 18% през 2014 г. Няма да питам защо българското Министерство на здравеопазването подценява т.нар. първична здравна помощ на СЗО (у нас наречена извънболнична), а вие, които четете, не се учудвайте на обеззъбените българи, които срещате на улицата или виждате от ТV екраните

Въпросът ми е след като „най-голям дял от разходите на НЗОК и тези, които имат най-голяма тежест  в общия ръст, са средствата за болнична помощ и лекарствени продукти”.  

ЗАЩО НАРАСНАЛИТЕ РАЗХОДИ НА „БОЛНИЧНАТА ИНДУСТРИЯ” (ПО ВАШИТЕ ДУМИ „БОЛНИЧНА ПОМОЩ”) НЕ ПРОМЕНИХА  „ВИСОКАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ И БОЛЕСТНОСТ ОТ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И  ВИСОКИ НИВА НА ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ” (ДУМИТЕ СА СЪЩО ВАШИ)?”

Или ще се окаже вярно твърдението на СЗО, че липсва корелация между инвестициите в болничната индустрия и здравето на населението, измерено чрез показателите болестност, смъртност и т.н. и т.н. Или не съм прав, господин министре???

ЕХ, ЗАЩО НЯМА КОЙ ДА ГО ОБЯСНИ И НА ПРАЙМ-МИНИСТЪРА ТИ??
Край на втора част. Следва продължение.
Няма коментари:

Публикуване на коментар