четвъртък, 18 септември 2014 г.

Размишления 9„Всеки пети българин е без здравни вноски”. Това твърди г-жа Ванина Стоянова на първа страница на в-к „Сега” брой 5091 (216) 18.09.2014 г. Констатацията е на одитори от Сметната палата. Дето се вика – сериозна работа.

Оказва се обаче, че през одитираната година (2013) приходите от здравни вноски, отчетени от касата, надхвърлят 1.8 млрд лв. при предвидени в бюджета 1.749 млрд. лв. В сравнение с 2012 г. приходите от здравни вноски се увеличават с цели 75.814 млн. лв., или ръст от 4.4%. Освен това г-жа Стоянова ни уведомява, че има бум на „приходите от глоби и наказателни лихви - общо 20.771 млн. за 2013 г., или 43.2 на сто повече спрямо предвидените в Закона за бюджета на НЗОК. В сравнение с отчетеното през предходната 2012 г. приходите от глоби скачат със 130 на сто. През 2013 г. данъчните са успели да съберат от нередовни платци на здравни вноски близо 15.8 млн. лв. - с 8.393 млн. повече спрямо планираните. Глобите, наложени от касата на лекари и болници, се изчисляват на 4.9 млн. лв.”

 След като прочетох статията два пъти, щото нахвърляните числа могат да объркат и най-любопитния читател, си започнах моите си, пенсионерски размишления:

1. За кои здравни вноски става дума? Само за осигурителните вноски или за тях плюс трансферите от държавния бюджет за осигурителните вноски според чл. 23, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за здравното осигуряване. Вторите са един сериозен поменик от правоимащи, но ще ви го спестя.
2. При 1 417 000 неосигурени лица в татковината, откъде се събраха приходи в НЗОК в размер на 2 710 276 000 (ДВ, бр.101, 2012). Сиреч от къде дойде този близо 1 млрд. лева в повече? Съмнявам се да е от поменика на другите приходоизточници – чл. 23, ал.1 от т.3 до т.10 включително? Г-жа Стоянова ни съобщава за бум приходите от глоби и наказателни лихви - общо 20.771 млн. лв., за допълнително събрани от нередовни платци на здравни вноски суми в размер на 15.8 млн. лв. и за глоби, наложени от касата на лекари и болници в размер на 4.9 млн. лв. Ако мога да смятам това са 41.471 млн. лева. Ама сметките до планирания бюджет пак не ми излизат.
3. Не зная защо госпожа Стоянова не е цитирала данните по редове? Както е в Закона за бюджета на НЗОК – първо по приходите и след това по разходите. И за всеки ред – ккак е по план и фактическо изпълнение. В левове и проценти.
За да не види любопитния читател, че има неизпълнение по приходите от трансфери от държавния бюджет за осигурителни вноски в размер на 71.321 млн.лева?
Или за да ни настрои срещу тези, дето не си плащат здравно осигурителните вноски?  Калпазани с калпазаните му!
И накрая два въпроса. Но към тези, които са прочели материала:
1.Как така е нараснал размера на приходите от осигурителните вноски при толкова неосигурени лица и при факта, че размера на вноската не е увеличаван?
2.Колко аджеба сме българските граждани. Щото по преизчислените данните от статията излиза, че сме 7 457 895 души.
А по преброяването от 2011 г. сме 7 364 570.
Много слаб прираст. Ама прираст. Оптимистично.

Няма коментари:

Публикуване на коментар