вторник, 16 септември 2014 г.

Размишления 7Непрекъснато колекционирам собствените си писани глупости. Само качените във Facebook надминават 300 стандартни компютърни страници. Към тях трябва да прибавя и тези в Netlоg, които почти се повтарят в Blogger.com.
Правя го обаче безплатно. И не задължавам, даже семейството си и приятелите си да ги четат.
Българските правителства обаче са по производителни от мен. По писането на стратегии. Само здравните, които съм чел са три. Колко от написаното в тях е изпълнено не зная.
Напоследък помагах на един младеж да си напише бакалавърската теза за миграцията. И взех, че преброих страниците на Националната здравна стратегия 2008 - 2013 и План за действие; Национална стратегия на Р България по миграция и интеграция 2008-2015; Националния доклад за България – 2011 г. (Втори  преглед и оценка по изпълнението на Международния план за действие по застаряването на населението от Мадрид, 2002 г. и на Регионалната стратегия за Европа към него) и Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България  2012 г. - 2030 г. Оказаха се 246 стр. в pdf формат. Съмнявам се, че авторите им помнят подробности от собствените записи, и че редовни и служебни министри ги познават, а администрацията на министерствата и ведомствата осигуряват ефективен и действен контрол върху изпълнението им.
Тези дни научих, че просветното ведомство е публикувало нова стратегия за насърчаване на грамотността чрез четене. Ако бяха по-окомуш* щяха да допълнят – и чрез смятане. А най-добре – грамотност чрез дуално образование. След това могат да питат Калфин какво точно означава.
Не зная колко от хората помнят думите на екс вицепремиера Бобева, че сме първенци по брой стратегии на глава от населението. Щото казват, че за около шест месеца забравяме какво са ни  казали. Най-паче политиците.
Пък взех, че му хвърлих едно размисляне.
Какво трябва да направя, че и на мен да ми плащат? За моите си глупости.
Като на поръчителите и авторите на стратегии!
* хитрец; тарикат; някой, който се вре навсякъде и печели от любознателността си

Няма коментари:

Публикуване на коментар