четвъртък, 13 февруари 2014 г.

За думите..отново...

Според изследователи речникът на Шекспир се е състоял от 12 000 думи, а на едно канибалско племе - от 300. Нашите политици се оправят съвсем свободно с около 100 – „стратегии”, „политики”, „трансформации”, „визии”, „мисии”, „способности”, „ниво на политически амбиции”, „транспониране”, „приоритети” „случване" „демокрация”, „политическото пространство”, „иницииране", „екшън план” „входиране”, „дерогиране”, „верифициране”, „субсидиарност”, „административен капацитет” и т.н.. Политическият Newspeak (по Оруел) е отворен за допълване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар