петък, 21 февруари 2014 г.

Един стар споменМатериалът е публикуван в тогавашното списание "Военна медицина", бр.2, 1996 г., успешно ликвидирано от моите наследници, след половин вековно издаване! Закъснението се дълги на факта, че в периода 1992-1995 г. списанието не е излизало. 
От 22.11. до 02.12.1994 г. по покана на Медицинско управление на Китайската армия, българска военно медицинска делегация (зам. началника на Медицинско управление полк. доц. Н. Колев и зам. началника на Катедра по рехабилитация и физиотерапия и началник отделение по рефлексотерапия подп. Г. Георгиев) посети  Китайската народна република.
Още при посрещането на Пекинската аерогара веднага е почувстван топлия, дружески прием на китайските колеги. Същия ден делегацията е приета от Началника на Медицинско управление ген. м-р Лу, който запознава гостите с основните направления на медицинското осигуряване в Китайската народна освободителна армия (КНОА). В края на деня делегацията се срещна със зам. началника на Главно управление „Тил" на КНОА ген. л-т Лю Мин-пу, на която присъства посланикът на България в Китай г-н Габеров и съветникът към Българското посолство г-н Стефанов. След срещата домакините организираха изложба, на която представи¬ха най-добрите образци на медицинска апаратура, произведена в КНР.
На другия ден гостите посетиха Първа Военно медицинска Академия в Пекин и се запознаха с приоритетните научни направления, разработвани в институтите към академията (радиология, токсикология, фармакология, епидемиология и биоинженеринг), както и Централна военна болница № 301. Болницата разполага с 1300 легла, 45 клиники, медико-технически отделения и 8 изследователски институти.
Клиниката по неврология е лидер в изучаване проблемите на епилепсията, мозъчно-съдовата болест и паркинсонизма, а клиниката по неврохирургия разполага с богат опит в областта на черепно-и гръбначномозъчната травми и оперативното отстраняване на някои интракраниални тумори. В Клиниката по физиотерапия беше демонстриран нов метод за лечение на доброкачествени новообразувания на пикочния мехур, дебелото черво и белите дробове чрез диатермия. С разработката на този метод на лечение клиниката заема водещо място в Китай. В Клиниката по кинезитерапия и рехабилитация се провежда лечение с Qi Gong и китайска гимнастика за овладяване на различен вид болка. Добри резултати са получени при лечението на мигрена, хумероскапуларен периартрит, дискови хернии и др. В Клиниката по акупунктура и мокса най-добри резултати са получени при лечение на ревматоиден артрит, периферна лицева парализа и слединсултни състояния, а лекуването на болки от всякакъв характер е метод на избор с акупунктура и мокса. В Клиниката по лазерна терапия се разработват нови методи при лечението на малигнени тумори, рутинен метод на лечение е ендоскопската лазертерапия при лечението на гастроинтестинални заболявания и интравенозната лазерна терапия при хематологични заболявания.
Следващият етап от програмата беше посещението на Военния санаториум в гр. Хуан Джоу, на 2000 км от гр. Пекин. Китайците казват, че ако има рай на небето, то раят на земята е гр. Хуан Джоу. Санаториумът е разположен на площ от 170 000 м2 в красива гориста местност и обслужва военнослужещите от Кантонски военен окръг. С приоритетно направление са методи на лечение като фитотерапия, китайски масаж, акупунктура, балнео- и климатотерапия.
Незабравими са впечатленията от пребиваването в гр. Кантон (Гуан Джоу), където е разположена Втора Военно медицинска Академия — мощното научно, педагогично и лечебно заведение, подготвящо квалифицирани висши и средни военномедицински кадри на КНОА. На срещата с преподава¬телите от катедри на Академията бяха разгледани приоритетните направления в разработка на нови методи на радиационна защита при аварии в атомни централи, някои нови лечебни фитопрепарати, разработвани и произвеждани за нуждите на армията.
Клиниката по хемодиализа разполага със съвременна апаратура за хемодиализа, която обслужва голям брой пациенти и напълно задоволява потребностите на армията, а за извършване на бъбречни трансплантации се приемат и пациенти от чужбина.
Преди заминаването, в официална среща с представители на ръководството на медицинската служба на КНОА, беше изразена необходимостта от по-тесни контакти на медицинските служби на двете армии, обмяна на опит и обучение на специалисти в приоритетни направления.

Няма коментари:

Публикуване на коментар