четвъртък, 13 февруари 2014 г.

Цената....

По повод 25-та годишнина от изтеглянето на 40-та армия от Афганистан!
Убити - около 13 000;
Ранени - 53 753;
Болни - 415 932 (от тях над 50% заразно болни).
Нямам данни за починалите ранени и болни, постъпили в лечебни заведения.
Не зная колко са останали завинаги инвалиди. Ще спомена, че минно взривните увреждания, които почти в 100% предизвикват инвалидност през 1980 г. са 9, 7 % от всички ранени, през 1981 г. - 38,9% (минна война) и 10, 7% през 1982 г.
През 1981 г. 5 мсд на 40-а армия, разположена в гр.Шинданд избухва епидемия от хепатит “А”. Едновременно заболяват над 3000 военнослужещи, во главе с командира на дивизията - генерал Громов и половината му щаб. За около три месеца боеспособността на дивизията е снижена рязко.
По някои данни от 10 до 15% от участвалите военнослужещи са развили постравматичен стрес - популярен като "афганистански синдром" .
Това е човешката цена на една безумно авантюра на Брежнев и синилните членове на Политбюро на ЦК на КПСС.
Някой поучили се от нея??

Няма коментари:

Публикуване на коментар