четвъртък, 16 ноември 2017 г.

КАК СЕ СВАЛЯ ЛЕГИТИМНО ИЗБРАНА ВЛАСТ ЧРЕЗ ПРЕВРАТ БЕЗ ВОЕННА СИЛА*Свалянето на властта чрез преврат без военна сила има своята анатомия и физиология (на снимката Джийн Шарп, автор на теорията).

Към анатомията отнасяме:
1.Намиране на проблем/проблеми;
2.Наличие на  способни режисьори;
3.Политически демагози, които обещават веднага да решат проблема/проблемите;
4.Граждани, готови да подкрепят демагозите и
5.„Приятелски” (могат да бъдат и купени) средства за масова информация.
Проблемите биват истински или мними. Истинските се коренят в присъщите за всяко общество икономическо и социално неравенство, престъпност, корупция, лошо управление като резултат от чиновническа глупост и т.н. Ако няма проблеми те трябва да бъдат измислени.
За протестите са необходими режисьори. Наши или чужди. И винаги задкулисни.
Свалянето на властта без военна сила е невъзможно без наличието на политически демагози, които да обещават веднага да решат проблемите. Не е задължително да си изпълнят обещанията, когато постигнат мисията на режисьорите. Демагозите трябва да бъдат харизматични, амбициозни, безпринципни и продажни.
Свалянето не може да се случи, ако липсват граждани, готови да подкрепят демагозите. Техният социален състав зависи от действителния или мнимия проблем. В някои случаи това могат да бъдат обществени „маргинали” – бедни пенсионери, бездомници, скитници, клошари, анархисти или мизантропи по рождение, неудачници или хора, озлобени на целия свят. В други случаи са хора от средната класа или т.нар. „креакласи” (от английски Creative - творчески, градивен, съзидателен и Class – социална група, класа). Сред представителите на „креакласи”-те са хора на изкуството, студенти, специалисти по маркетинг, учени и инженери, специалисти по връзки с обществеността. Те са люде на знанието, мислят творчески, а част от тях са способни да вземат нестандартни решения. „Креакласи”-те притежават силно развито чувството за индивидуалност и лична свобода. Групата им най-често е материално осигурена, а средната възраст на членовете е от 20 до 45 години. Имат самочувствието, че са единствените, които могат да задават дневния ред на обществото - политически, икономически или морален. И че могат да формират общественото мнение и да бъдат пример за подражание. Съставът на гражданите, готови да подкрепят демагозите, може да бъде комбинация от горните две групи.
„Приятелските” (или купените) средства за масова информация трябва да бъдат с национално покритие. А ако не е възможно, е желателно да достигат до възможно най-голяма зрителска, слушателска и читателска аудитория. И поне по няколко пъти дневно. Те трябва да хиперболизират проблема/ите и да създадат "правилен" образ на демагозите. За целта се използват платени клакьори - журналисти, политолози и социолози.Могат да се използват и подбрани „креакласи”, най-често от артистичната бохема..
Физиологията на ненасилствените преврати се състои от шест фази**:
1. „Иницииране на преврата” – Изваждат се проблема/ите. Те трябва да бъдат или да изглеждат скандални и да предизвикват справедливо обществено възмущение;
2. „Подпалване на преврата” – Появяват се демагозите и започват митинги. Митингите рядко са само спонтанни. Брандът на митингите е кратък и прост – например „Долу.......”, „Мафия” и др.. Ако има няколко бранда, единият трябва да доминира. Средствата за масова информация подгряват аудиторията. Цялата или тази, до която имат достъп;
3. „Окупация на улици/ площади или и на двете”. Могат да бъдат спонтанни, но най-често са платени. Важно е да предизвикат правителството и органите на реда. Ако може към насилствени действия. Средствата за масова информация масово „дезинформират”. За размерите на окупацията и за исканията на гражданите;
4. „Падане на сакралната жертва”. Властта не издържа на предизвикателствата. Превратът се окървавява, което не означава, че трябва да има жертви в прекия смисъл на думата. Достатъчно са няколко посинени физиономии или пукнати глави.
5. „Оставка на правителството”. Управляващите се разкайват за използваната сили/ допуснатите грешки и подават оставка.
6. „Избори”.
*-материалът е по Джийн Шарп;
**-фази 3 и 4 не са задължителни! Българският опит го доказва.
P.S. Вероятно текстът е публикуван. Повторната публикация в блога ми е от гледна точка на актуалната политическа обстановка в страната.Няма коментари:

Публикуване на коментар