четвъртък, 12 октомври 2017 г.

ЗА ЕДНА СЕДЯНКА...„Дейността на този КСНС е регламентирана в закон и правилник*. Проблемът дойде, че няколко участници уведомиха, че ще напуснат по време на заседанието, без да го направят предварително, това подсилва усещането за бойкот…” 
Г-н президент, къде го прочетохте това императивно изискване да Ви  уведомяват?
„…моята роля е не да търся обединение на двата законопроекта, а обединение на принципи и посоки…трябва да има наказателно преследване на сегашни и бивши корупционни престъпления. Затова трябва активно разследване и наказателно преследване.. не може парламента да излъчва и правителството и ръководството на този орган. Вие как мислите, ще разследва ли този орган собствените си министри…за мен не е самоцел назначаването на този орган, бих приел да го назнача, ако има ясно изразени разследващи функции и възможност да ги упражнява…
Г-н Президент, защо ме правите на идиот, твърдейки че нямате нищо общо с Нинова и преторианската й гвардия, след като повтаряте едно към едно нейните опорни точки по отношение на борбата с корупцията?
„Загубата на кворум не е резултат от дискусиите, а резултат от преждевременното напускане без предварително уведомяване. Стенограмата няма общо със загубата на кворум..” 
Г-н Президент, след като стенограмата няма нищо общо с кворума, защо не я разсекретите, за да научим какво сте си говорили по време на тричасовата седянка на „Дондуков” 2. Да не би да се страхувате, че ще научим за принципите и посоките, които сте защитавали заедно с г-жа Нинова?
„Имаме вече различни хора,
всеки от тях се за власт замечтал,
седмица вече Радев на мода –
заедно с Нинова дружно запял.”


Апропо, какво ще правите при диктатора Алиев?
*-подробности за Закона за КСНС и вътрешния правилник на съвета може да научите от сайта https://m.president.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар