петък, 2 юни 2017 г.

За ex-anti и ex-post оценките за въздействие...Известно е, че предварителната  (ex-аnte ) и последваща (ex-post) оценка на въздействието на  законопроекти и проекти на стратегически документи/ действащи закони и стратегически документи се извършва от „независими” външни изпълнители. За да бъдат обективни. Прочетох някои от тях в сайта http://www.strategy.bg и честно да ви кажа нищо не разбрах. Думи, думи и чуждици, колкото си искаш……
Сетих се обаче за една Бяла книга на здравното министерство на Великобритания. В нея се е предвижда снижаване на броя на пушачите – по спомени с около 25%. Не зная дали проекта на този стратегически документ е бил подлаган на  ex-аnte оценка за въздействие. Когато книгата е публикувана се оказва, че това намаление е отдавна ПОСТИГНАТО!
През 1996 г. влезлият в сила ЗОВСРБ ни задължи да променим нормативните актове в областта на мирновременното осигуряване на войската. Един от тях беше свързан с регистрирането и анализ на временната нетрудоспособност при кадровите военнослужещи. Заглавието на документа беше доста по-дълго, поради ината на Аньо Ангелов-Ньойски – тогава зам. началник на Генералния щаб да приеме това определение и да не вписва в проекта на споменатия закон, че отпускът по болест на кадровите военнослужещи се урежда с наредба. С което автоматично изключваше от наредбата временната нетрудоспособност при бременност, майчинство, гледане на болно дете, карантиниране при заразни болести и т.н. Както и да е, наредбата беше утвърдена от Министъра на отбраната. Предварителна оценка не е правена, просто защото не знаех че има такова животно. Не се наложи да наемам и външни изпълнители за ex-post оценка, за да оценя, че приетият метод за обработка на въведения по това време ВЕДОМСТВЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ за кадровите военнослужещи е грешна и не РАБОТИ! Което правеше анализът на причините на временната нетрудоспособност НЕВЪЗМОЖЕН!
Оценката за въздействието ми припомни и за т.нар. международен стандарт за управлението на качеството. Оставям настрана грешно преведения английски текст. Такъв стандарт нямаше по време на Живков. Имаше български държавен стандарт (БДС) и отраслови нормали (ОН). Но нямаше некачествени храни! А сега ревем от некачествени родни, а напоследък и чуждоземни такива.
Толкова по папагаленето на измислени чужди норми!
Които не водят до нищо!
Пълнят нечии джобове, но това е отделна тема!

Няма коментари:

Публикуване на коментар