неделя, 25 юни 2017 г.

МИРИШЕ, АМА МНОГО……Ако се съди по стенограмата на Комисията по култура и медии (http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2591/steno/ID/4572) скандалът Жотева-Къдринова е избухнал на 15.06.2017 г. (на заседанието присъства и г-жа Елена ЙОНЧЕВА!!!!). Цитирам стенограмата:
„КЪДРИНКА КЪДРИНОВА …. ще отправя един въпрос към един член на Съвета на електронни медии – госпожа Жотева. Бих искала да се поинтересувам – имам информация от много достоверен източник, вчера Вие сте обяснили на един от тези испаноезични посланици, че в резултат на Ваш личен разговор с външния министър госпожа Екатерина Захариева, тя Ви е казала, че е за закриването на „Радио България“. Бихте ли обяснили, откъде имате тази информация? Както чухме, позицията на Външно министерство е друга. Това е.
БЕТИНА ЖОТЕВА: Трагедия е, че Съюзът на българските журналисти е в такива ръце. Много съжалявам. Това е невероятна долнопробна клюка. Много се извинявам, че занимаваме лично… За първи път чувам подобно нещо. Уважаеми дами и господа, господин Председател, моля за извинение.”
Последвалите реплики между двете дами и заплахата срещу Къдринова липсват в стенограмата, но ПРИЕМАМ,  от изтеклите записи (май не са законни, ама нейсе), ЧЕ ЗАПЛАХАТА Е ИЗРЕЧЕНА от Жотева!
Г-жа Къдринова МЪЛЧИ цяла НЕДЕЛЯ за заплахата (странно мълчи и г-жа Йончева и Изпълнителното бюро на БСП) и РАЗДУХВА СКАНДАЛА ПОДИР една седмица – 22.06.2017 г. Що така?
На другия ден – 23.06.2017 г. професор Иво Христов чете в Парламента декларация от името на „БСП за България” и заявява, цитирам: „Нарушени са законовите регламенти (за законовите регламенти малко по-късно) и етичните правила от член на СЕМ, който е и журналист. За 25 години сме извоювали поне свободата на словото. Член на СЕМ си позволява не само да не го защитава, а да го потъпква по арогантен начин. Подобно поведение е несъвместимо с мястото в тази институция.” Само че не иска оставката на Жотева, а витиевато съобщава, че партията ще подкрепи всяко искане за оставка (цитатъ е по http://www.dnes.bg/politika/2017/06/23/bsp-za-betina-joteva-niama-miasto-v-sem.345253).
На  24.06.2017 г. от АТИНА (що от там не ми е ясно) президентът  Радев призовава г-жа Жотева да си подаде оставката, цитирам: „Има наистина логичен ход, който да защити авторитета на институцията и личното достойнство на госпожа Жотева. Оттук нататък е въпрос на неин личен морален избор!“ цитатът е по (https://www.blitz.bg/obshtestvo/prezidentt-podkani-betina-zhoteva-da-napravi-moralniya-si-izbor_news524127.html).
Вчера – 25.06.2017 г.в скандала се намесва вицепрезидентката Йотова, която също иска ОСТАВКАТА на Жотева!
Сега да видим какво казва Законът за радиото и телевизията, приет през 1998 г., многократно изменян и допълван с последно изменение и допълнение от 2017 г. (ДВ. бр. 8) и по-точно неговата глава втора, Съвет за електронни медии (заглавието изменено - ДВ, бр. 96 от 2001 г.), раздел втори, Състав на Съвета за електронни медии (изменен - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) и по специално неговия член 30, цитирам:
„Чл. 30. (1) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на член на Съвета за електронни медии се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.
(2) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Освобождаването на член на Съвета за електронни медии се извършва с решение на Съвета за електронни медии:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) при постъпване на писмено заявление, подадено до председателя на Съвета за електронни медии от лицето, което подава оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за умишлено престъпление;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета за електронни медии в срок до 1 месец от деня на смъртта или на решението по ал. 2 компетентният орган избира или назначава на негово място нов член до края на съответния мандат.
(4) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Предсрочно прекратяване на мандата по ал. 2, т. 1, 4 и 5 и при смърт се обявява пред Съвета за електронни медии от неговия председател.”
Къде видяхте законовите нарушения на Жотева, както твърди Иво Христов?  ПРОСТО ГИ НЯМА!
Поведението на участниците в тази сага ми НАМИРИСВА, дами и господа!
А като се замисля работата не е толкова сложна! Просто някои люде бързат да овладеят СЕМ, подменяйки лице от квотата на президента Известно е, че членовете на съвета се ИЗБИРАТ или НАЗНАЧАВАТ за срок от шест години, като през две години се обновява квотата на ИЗБРАНИТЕ от Парламента и през три години  - квотата на назначените от Президента (чл.29, ал.1 от ЗРТ). Жотева е НАЗНАЧЕНА за член на СЕМ, през май 2016 г. Доста време има до смяната й чрез ротация! Тогава защо да не я сменим чрез скандал? Чисто и просто! Като къпан милиционер както се казваше в един виц от соца!
От което вонята не става по-малка!
Изясних ви целта на дунанмата „Жотева-Къдринова”, дами и господа!
КЪДЕ Е ЗАМИСЛЕНА, СИ ОТГОВОРЕТЕ САМИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар