вторник, 8 март 2016 г.

ЗА МАЖОРИТАРНИЯ ИЗБОР И МАЖОРЕТКИТЕ*И в политиката, и в медиите, и в забавата се настаниха несменяеми хора, наложили ембарго за всяка изява или мнение, различни от техните.


Все   по-често говорим       за мажоритарен избор на народни представители,  евродепутати, общински съветници. Така както избираме кмет, прези­дент, така да избираме и всички останали по­зиции в управлението на страната. Вероятно няма нищо лошо в промяната на една подобна избирателна система в тази посока. Но какво ще се промени? Не го ли виждаме резултата и сега в живота?
Не е ли мажоритарно едноличното присъствие на едни и същи личности, конто искат да ни Внушат своята истина  като последна инстан­ция по всякакви въпроси - нравствени, социални, политически, културни, международни, парла­ментарни и общински?
Не  е  ли   мажоритарно избран вече един и същи адвокат по всички правни и съдебни въпроси? И ако не видим на екрана непременно Марин Мар­ковски няма да е полезен денят ни!? Същото може да се каже за Андрей Райчев в сутрешния блок или вечерната дискусия, поканен да коментира пореден казус по всичкология...
Подобна роля изпълняват още Яне Янев, Методи Андреев, особено професор Михаил Константинов, професор Божидар Димитров, професор Юлиан Вучков... Какво друго да кажем за честите изяви на Иво Инджев, Румен Петков, Татяна Дончева, на Георги Първанов, Цветан Цветанов, гене­рал Атанас Атанасов, Десислава Атанасова, Менда Стоянова, Сашо Диков, Бойко Борисов ... Последният успява да се наложи съвсем мажоритарно вече по всички въпроси на упра­влението, спирането на обществените  поръчки, заплахите и гледането сутрин в огледалото. Той поне от време на време получава някаква благодарност например в Европа или Израел.
Мажоритарното при­съствие е заето и в шоубизнеса. Там Магърдич Халваджиян, Иван и Андрей, Слави Трифонов, Евтим Милошев, Любо Нейков, Тончо Токмакчиев трудно биха допуснали вече други, независимо дали ще гласуваме за тях електронно, машинно или мажоритарно... Те с времето явно  сами   си издействаха и наложиха ембарго да не се допускат други в подобен бизнес...
Е, това, че понякога мажоритарното и мажоретното изпълнение се смесват, съвсем не пречи шоуто да продължава... И в политиката, и в ме­диите, и в забавата... Не знам дали и референдум би допуснал някой имен­но по друг, нов начин да се избират именно горецитираните да промиват мозъци, да налагат свой вкус и критерий, да определят музикално интонационната и останалата среда за всички останали, да променят понякога и ценностната ориентация. Много тях често смесват жанровете, други умишлено преминават на други скорости в движение, сменят посоката дори на движение, опитват се да бъдат ментори и в политико-забавни игри и предавания, на нови електронни послания било в избирателната система, било в управленската сфера, било в културната и образователната политика.
Иначе подобен ре­ферендум би показал интересни отговори на въпроса това ли са единствените коментатори, водещи, единствените експерти и специалисти в съответните специалности, по конто ги канят и те никога не отказват, дори сами предлагат често услугите си.
* - публикация на Лозан Такев в "Уикенд", бр.9 (642), 5-11.03.2016, стр. 35

Няма коментари:

Публикуване на коментар