сряда, 16 декември 2015 г.

Здравна стратегия, актуализирана*Днес (16.12.) в българската Камара имаше дебати за приемане на първо четене на  НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ (2014 – 2020), актуализация 2015. Още от времето на  д-р Таня Андреева ми е писнало да коментирам стратегии, с които, според бившата вицепремиерка Бобева, сме първенци в ЕС по брой на глава от населението. Затова ще се спра само на раздела „Политика 1.1. Здраве за майките и бебетата (от 0 до 1 година) – от стр.16 до стр.20 включително.
Да видим какви са причините и равнищата на детска смъртност и предлаганите стратегически мерки. На стр. 17 четем: „Детската смъртност през последните 24 години е намаляла повече от два пъти – от 14,8 през 1990 г. на 7.3 през 2013 г., на 1000 живородени деца, но продължава да бъде висока (4 0/000. за ЕС).”
Тук ще се върна малко назад, защото българското здравеопазване на започва от г-н Москов и ще спомена, че през 1981 г., по време на т.нар. развит. социализъм, детската смъртност е била 18,9 0/000 и следващите 9 години (до 1990 г.) е снижена  с 1,27 пъти   до 14,80/000. В последвалите 25 години снижаването е само с 2,03 пъти до 7.3 0/000. Общото намаление за 34 години е 2,5 пъти.
В стратегията няма отговор до какви стойности ще бъде снижена детската смъртност от 0 до 9 години в оставащите до 2020 г. пет години. Защо така? Да не се окаже, като в една английска Бяла книга(нещо подобно на нашенската здравна стратегия - бел.моя), че предвидените снижавания на ПТП и на броя на пушачите е бил достигнат преди книгата да се публикува. Но това е история от миналия век.
На същата стр. 17 четем: „.....налице са проблеми, свързани със затруднения в достъпа, липса на капацитет, професионална компетентност и недостатъчна координация, водещи до сериозни пропуски при медицинското обслужване. Съществуващите социални неравенства по отношение на достъпа на жените, особено от уязвими групи, до квалифицирани медицински услуги по време на бременността, раждането и постнаталните грижи, генерират допълнителни здравни рискове с дългосрочни последици. Посочените фактори са причина за значителните междурегионални различия в детската и майчина смъртност, която по данни на НСИ варира между 0 и 15.4 на 1000 живородени деца през 2014 г.”
Защо не са посочени рисковите групи (вероятно поради криворазбрана етническа толерантност - бел.моя), както регионите с висока детска и майчина смъртност не е ясно.
А ако се окаже, че именно те генерират покачване на средното равнище на детска смъртност???
Според авторите на документа „най-голям е броят на починалите деца поради „Някои състояния, възникващи през перинаталния период – (47.24%), вродените аномалии, деформации и хромозомни аберации (19.22%), болести на дихателната система (10.84%) и болести на органите на кръвообращението (10.02%).”
Според МКБ, десета ревизия, тризначни рубрики в клас ХVІ „Някои състояния възникващи през периниталния период” са включени 96 болестни състояния – от Р00 до Р96, а в клас ХVІІ „Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации 99 болестни състояния - от Q00 до Q99”.
Питам се върху кои от тях акцентира стратегията? Отговор няма.
На стр.20 скрупульозно са изредени  двадесет стратегически мерки. Верни са, но някои от тях нямат връзка с посочената възрастова група и могат да бъда отнесени към лозунгите. Например:   „Насърчаване на холистичния (що не е на целевия, щото думата означава и мистичен??) подход към ранното детско развитие и включване на различни видове специалисти (педагози, психолози, логопеди и др.) на база Стандартите за развитие и учене на деца в ранна възраст (до 3 години)” - мярка 1.1.12 или  „Подкрепа на мерки за ограничаване на детския травматизъм, превенция на домашното насилие спрямо деца, както и за сигурност и безопасност на децата” - мярка 1.1.16.
 Не става ясно какво конкретно се разбира под „Разширяване на обхвата на дейностите по детско и майчино здраве в основния пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК” – мярка 1.1.1, и кои други дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване ще се заплащат от „държавния бюджет и други източници” – мярка 1.1.2.
Могат да  се поставят въпроси относно достъпа до квалифицирани здравни грижи за бременни и деца, наблюденията върху профилактичните дейности, качеството на грижите „в родилните, неонатологичните и педиатричните структури” и т.н. мерки!
Хубави думи, неподплатени с финансови разчети и липса на конкретна насоченост към региони, в които проблемът е най-остър.
Стратегията е добре оформена графично.
Не зная дали е внесена в камарата с портрета на г-н Москов на стр. 2. – добре изглежда!


И толкова!
Поредната стратегия, около която ще се вдига известно време пушилка, докато тя самата прашяса достатъчно и бъде забравена.
Очаквам следващата, ако Господ ми е отредил дни до 2020 г.
Дерзайте, господа здравни чиновници. Сега ви е паднало? Знае ли се, карикатуриста на "Дума" Станкулов може да се окаже прав.

*-снимката на Пепи е от здравната стратегия.Няма коментари:

Публикуване на коментар