вторник, 17 март 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ - АВСТРИЯПрез пролетта на 1995 г. България беше посетена от австрийска военномедицинска делегация в състав генерал-майор Храбчик – началник на Медицинско управление и бригаден генерал Грабарек – началник на Военната болница в Грац. Танчо Гугалов, който през есента на предната година се бе завърнал от министерстването си определи програмата на гостите и беше водещ при проведените разговори. В нашата делегация, освен моя милост бяха включени полковник доцент Димитър Митов и полковник Георги Генев. В ролята на преводачи, влязоха подполковник магистър фармацевт Петко Петков от управлението и военния служител магистър фармацевт Снежана Иванова от новосъздадения Център за фармацевтичен маркетинг. Гостите бяха настанени в резиденция “Лозенец”. По това време тя се стопанисваше от Министерството на отбраната. 


Резиденция "Лозенец", обсъждане на програмата за посещението, вляво - моя милост и подполковник маг.фармацевт Петков, вдясно - на преден план генерал-майор Храбчик, вдясно от него маг.фармацевт Снежана Иванова и бр. генерал Грабарек
Културната програма предвиждаше запознаване със забележителностите на София и разходка на Витоша.


 Пред Военнопочивния дом на Витоша отляво на дясно - подполковник маг.фармацевт Петко Петков (преводач), генерал-майор Храбчик, маг. фармацевт Снежана Иванова (преводач), моя милост, бр.генерал Грабарек, полковник доц. Димитър Митов
С генерал-майор Храбчик имах втора среща по времето на конференцията на военномедицинските служби от държавите от басейна на река Дунав на езерото Балатон през 1996 г. По-късно научих, че предсрочно е бил уволнен и сменен от Грабарек. Казват, че било поради залитане по нежната част на човечеството.

В хода на проведените разговори се уточни, че Медицинско управление на австрийската армия влиза в състава на органите по логистика. Очевидно бе, че това не влияе върху званието на неговия началник. Този факт нагледно доказваше значението, което отдава политическото и военно ръководство на австрийските въоръжени сили на медицинското осигуряване на войските.

Храбчик подробно ни запозна със структурата на управлението То включва главни, линейни и самостоятелни отделения.

Задачите на Първо главно отделение са свързани с управлението на военновременната медицинска служба, както и на образованието и квалификацията на военномедицинския персонал. Във функциите на Второ главно отделение влиза планирането, статистиката и деловодството. Трето главно отделение е профилирано в областта на науката и прогнозирането, авиационната медицина, профилактиката на заразните болести и имунизационната политика и борбата с наркоманиите и алкохолизма. На четвърто главно управление се възлага управлението на мирновременната медицинска служба, наборната комисия и хигиенните въпроси.

Линейните отделения са профилирани съответно в търговията и финансите.

Самостоятелното отделение „А” се занимава с проблемите на ветеринарната медицина, а самостоятелно отделение „Б” – с фармацията и материално-техническото осигуряване на медицинската служба.

Бригаден генерал Грабарек ни запозна с основната задача на Военната болница в Грац. Тя беше свързана с обслужване предимно на наборни военнослужещи. Офицерският и подофицерският състав и гражданските лица, здравно осигурени по подобие на действащата в момента система в България, имаха право на избор на болница, в която да се лекуват.

Посещението се характеризираше реди всичко с обмен на информация. Въпроси на бъдещето сътрудничество не бяха обсъждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар