неделя, 19 март 2017 г.

Едно социологическо проучване....Резултатите от социологическо проучване на Gallup World Poll за отношението към НАТО, 2016 г. (да не се бърка с подобно проучване на агенцията на Кънчо и Андрейчо, каквото няма) са базирани на телефонни интервюта, проведени през цялата 2016 г. в страните, с произволна извадка от около 1000 възрастни на възраст от 15 и повече години, живеещи в съответната страна. В Русия, размерът на извадката е 2000 възрастни. Допустимата грешка варира от 2,7 процентни пункта до 3.9 пункта при ниво на доверие 95%.

Динамиката на отношението към НАТО  в периода 2008-2016 г. на гражданите на Руската федерация.


Отношение към НАТО  в бившите държави от СССР.
 Динамиката на отношението към НАТО  в периода 2008-2016 г. на гражданите на Украйна.
 
 Отношението на държавите от Европа към НАТО.
 Без коментар!
Няма коментари:

Публикуване на коментар