сряда, 29 март 2017 г.

Спомени от старите стенограмиСнощи една телевизия ми възкреси спомените за едно лице и една партия. Що толкова МНОГО ПОМНЯ (и с помощта на чичко Google разбира се) ?!

София, четвъртък, 10 декември 1992 г., стенограма от пленарно заседания на 36-то Народното събрание. Председателства Александър Йорданов:
„……
Получено е писмо от президента на Република България (Ж.Желев, Бог да го прости – бел. Н.К.) до председателя на Тридесет и шестото Народно събрание, а чрез него и до всички вас. Писмото гласи следното:
"Господин председател,
Втората по численост парламентарна група - Предизборен съюз на БСП и коалиция, ми представи на 2 декември 1992 г. своето писмено решение, в което посочва, че след съответното обсъждане предлага за кандидат за министър-председател г-н Петър Тодоров Бояджиев."
Основният закон поставя категорични изисквания кандидатът за министър-председател да не притежава друго гражданство освен българско, за да бъде избран за ръководител на българското правителство.
Винаги съм се придържал в изпълнение на своите правомощия към изискванията на българската Конституция. Официални документи, представени на 8 и 9 декември т.г. от компетентните фрески власти, удостоверяват, че господин Петър Тодоров Бояджиев от 3 май 1989 г. е френски гражданин по натурализация и до този момент той не е освободен от френско гражданство. Официално документ за освобождаване от френско гражданство не ми бе представен и от господин Петър Бояджиев.
…….
В изпълнение на своите конституционни задължения аз поисках категоричен писмен отговор за резултата от неговите усилия да състави правителство, за да мога, ако мандатът е бил успешен и кандидатът отговаря на конституционните изисквания, да изпълня в предвидената в Конституцията процедура. Господин Бояджиев официално ми постави условие, че ще отговори на това конституционно изискване само, ако аз като президент на Република България, въпреки категоричните изисквания на чл.110 във връзка с чл.65, ал.1 от Конституцията на Република България, се съглася 66.2 да издам указ, с който да го предложа като кандидат за министър председател пред Народното събрание".
…..
Гореизложеното не ми дава основание в съответствие с Конституцията на Република България - чл.99, ал.4, да предложа на Народното събрание като кандидат за министър-председател господин Петър Тодоров Бояджиев.
Към това е приложено решение на парламентарната група на Предизборния съвет на БСП и коалиция, с което тя утвърждава господин Бояджиев за кандидат на парламентарната група за министър-председател. …Това е, което имах да ви съобщя..... (публикувам писмото с незначителни съкращения – бел. Н.К.)”

Няма коментари:

Публикуване на коментар