сряда, 18 ноември 2015 г.

ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ......*Има ли връзка между последното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 10.11.2015 г., мълчанието на лидерите на всички парламентарни партии по приетите на съвета препоръки към правителството и проекта за Закон за бюджета 2016 г.?

Преди да се опитам да отговоря на въпроса се налага да се върна малко назад. Преди години учех слушателите и студентите във Военна академия, че ВЪЗНИКВАНЕТО на кризите от невоенен характер – земетресения, терористични актове и др. може да се разглежда като ЗАГУБА на човечеството в природната, технологичната или геополитическата ЛОТАРИЯ. Намаляването на щетите от тях и ликвидирането на последствията Е И ЩЕ БЪДЕ само и единствено въпрос на национална ПОЛИТИКА!! Ако разгледаме само терористичните актове, ще видим че съществуват достатъчно основания за тези ми твърдения! Добре известно е, че терористичните актове, вкл. и последните събития в Париж са явления от т.нар. „отворен тип”, при които е невъзможно да се предвидят времето, мястото, честотата на случване, мощността на използваните средства за поразяване и т.н. както в регионален, така и в глобален план.

Да се върнем на осемте препоръки на КСНС към правителството, които аз наричам ОСЕМТЕ ЕДНОСТРАННИ ЛОЗУНГА.

ЕДНОСТРАННИ са, защото са насочени само към предотвратяване на неща, които трудно могат да се прогнозират и нито дума ЗА ТОВА, какво да се прави при СЛУЧВАНЕТО им. И как трябва да реагират съответните системи при СЛУЧВАНЕТО.

А ЛОЗУНГИ по няколко причини:

               Препоръки с №№  1, 6, 7, и 8 са от типа на някогашното „дайте, да дадем” или от по-модерното днес „бля-бля-бля”. Целесъобразно е да се закачат на видно място по улиците на столицата, като нагледна илюстрация за компетентността на президент и политици;

               Препоръка № 4 е от типа „видяла жабата, че подковават вола”, а № 5 от типа „хармонизираща”. Както ни учи близката история и най-мощните държави не могат да защитят комуникационните и информационните си системи от хакерски атаки. Пък и какво ли има да се защитава в българския ПСЕВДОполитически живот! А непрекъснатото хармонизиране с НАТО от 2004 г., и с ЕС от 2007 г. насам, май не е донесло кой знае каква национална полза;

               Неадекватна е препоръка № 3 за приемане на Закон за противодействие на тероризма. Имаме нужда от Закон за защита при кризи от невоенен характер, който да обедини нескопосания Закон за защита при бедствия и отменения Закон за управление при кризи. Ама кой да каже това на президента – дамите, калинки или „грамотните му военни съветници”. Даже и Сталинка не му се притече на помощ, пък тя май беше комисар по извънредните ситуации.

От цялата дунанма в КСНС, единствено внимание заслужава препоръка № 2, цитирам: „Съветът по сигурността при Министерския съвет да приеме план за действие в ситуация на мащабна бежанска и миграционна вълна, на която и да било външна граница на България, който да бъде осигурен финансово и технически. Основен приоритет е ефективната защита на държавната граница.”

САМО ЧЕ ТЯ НЕ Е НАМЕРИЛА ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2016.

КОЙТО НЕ Е НИТО АНТИМИГРАЦИОНЕН, НИТО АНТИТЕРОРИСТИЧЕН!!!

Схванахте ли каква е връзката между безсмисленото плямпане в КСНС и защо срамежливо се спотайват и мълчат партийните бонзи на парламентарните партии.

А АКО НЕ ВИ Е ЯСНА ВРЪЗКАТА С ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2016 – СЛУШАЙТЕ ДЕБАТИТЕ В КАМАРАТА ПО ПРИЕМАНЕТО МУ НА ПЪРВО И ВТОРО ЧЕТЕНЕ!

КАНАЛ 3 ГИ ПРЕДАВА СРАВНИТЕЛНО ПЪЛНО!
* - непременно прегледайте повторно и материала "По повод на един терористичен акт...4

Няма коментари:

Публикуване на коментар