петък, 6 ноември 2015 г.

Как някога се съгласуваха доктрини....Тези дни рових из архивите си. Документът, който открих е едно становище на комодор Ангелов, началник Военна академия  през 2013 г., касаещо проект на „Доктрина за ядрена, химическа и биологическа защита”-НП- 3.8 (НП – национална публикация, бел. моя). Датирано е от м. април. Цитирам:
„1.Доктрината е оформена съгласно изискванията на „Ръководството за развитие на националните концептуални и доктринални документи на въоръжените сили".
2.Считам че, документът е в съответствие с „Доктрината на въоръжените сили на Република България", базовата доктрина „Провеждане на операциите" и не противоречи на съюзните доктрини.
3.Съдържанието отразява съвременните изисквания към ядрената, химическата, биологическата защита и представя принципите за планиране, организиране и провеждане на мероприятията за ЯХБЗ в операциите.
4.Нямам предложения и бележки по доктрината.”
Факсимиле на становището

Видно от текста, всичко в доктрината е наред.
На гърба, документът е съгласуван от четирима полковници.За трима от тях се съмнявам, че са прочели проекта за доктрина.
Защо пиша тези редове?
Защото един от полковниците, съгласуващи документа ме помоли да си дам писменото становище.
След като прочетох доктрината, посочих основните слабости и мотивите за това, написах в заключение: 
„Предложената ми за становище доктрина е зле преведен и преписан документ на НАТО, не може да служи за практическо ръководство за ядрена, химическа и биологическа защита в Българската армия и трябва да се преработи основно.” 
Мотивите ми бяха много, но тук ще посоча само един „в момента формированията от въоръжените сили не разполагат със средства за медицинска защита срещу химически и ядрени агенти, тъй като националното производство на тези препарати, отдавна е прекратено.” Цитирах и някой от тях – препаратът "МКК" (на името на създателите му Малеев, Котев, Кръстанов, уникален за Варшавския договор) за профилактика преди навлизане в огнище с очаквано заразяване с ФОВ, "АСП" (антидот за самопомощ  на професор Леков) при поразяване на военнослужещите с ФОВ и т.н. и т.н.
Може би трябваше да напиша, че технологията за синтезиране на тези и други антидоти беше успешно продадена на Либия чрез „Кинтекс”от един медицински генерал за сумата от 1 млн. щатски долара лично за него, но този факт бе встрани от документа.
Становището ми така си и остана на хартия*.
Как тъй ще изразявам несъгласие с авторите от старши щаб? Айде де?
Драги читатели, а не ви ли се струва, че днес българските министри и техните калинки в администрация се разписват бетер селски кметове под къде по-важни документи.
Като например проекта на Горанов за бюджет за 2015 г.
*-на специалисти по ЯХБЗ и Е мога да представя проекта, към който едно реномирано военно заведение "нямаше бележки"!

Няма коментари:

Публикуване на коментар