вторник, 14 януари 2014 г.

На едно дьонме от резерва...

По повод пресконференция на Първанов и присъствието в деловия президиум на един генерал от резерва.
Михов,
Помниш ли:
1.Своя приятел генерал-майор Димитър Цветков - командир на Корпус “Тактическа авиация”. И как свойски го наричаше „Митьо” докато летяхме от Ново село към София след посещение в Турция? И задачата, която му възложи – да проверява военна болница Пловдив зад гърба на нейния пряк началник, сиреч зад моя? Докладът му сигурно си го забравил. Ама аз не съм. Митьо днес ти е достоен ученик – сега е във втора поред партия след БСП!
2.Разговорът ни на 03.07.1998 г. около 15:00 часа. И това, че ми съобщи, че трябва да се оттегля от длъжността, която заемам. Такова било желанието, изразено от г-н президента Петър Стоянов, чиято майка имала изключително негативно мнение за мен. Въпросът няколкократно поставял и военният министър г-н Георги Ананиев, за последен път – преди заминаването на генерал Михов за Р. Турция. Според теб съдбата ми е била предрешена още в края на м. април.
3.Задкулисните ти игри с Милан Петров, началник на ВМА и доносник на ВКР, които играехте зад гърба ми. За какво става дума е видно от моя рапорт до теб, (вх. № в Канцеларията на ГЩ 412 от 26.02.1998 г.) с който те уведомявах, че „е взето под внимание становището само на едната страна, като аз и ръководения от мен отдел са били напълно изолирани. Такъв подход на работа не кореспондира с личния ми морал. Предложената структура на Медицинската служба на БА е уникална и непозната в Европа и света и е в пълно противоречие с моите професионални възгледи. Поради последното считам, че нямам основание да продължа да работя повече в Българската армия.Моля на основание на чл. 128, т. 1 от ЗОВС да бъда освободен от кадрова военна служба”. Навярно си забравил и своята резолюция - „Не съм съгласен”.
4.Адът на който бях подложен през зимата и пролетта на 1998 г. – финансова ревизия и проверка от Сметната палата. Които не откриха нищо. Финансовата ревизия завърши с ревизионна записка, а докладът на Сметната палата беше пълен със смешни заключения и препоръки! Като това – защо съм изпълнявал неправомерни заповеди на министъра на отбраната и защо се не съм предал бракуваните лекарствени продукти от неприкосновения запас за преработка в българските фармацевтични заводи. Доколкото си спомням, шефът на Специалния отдел на сметната палата Николов ти беше приятел.
5.Докладните на двама полковници от ВМА? Румен Златев (вх. № в Канцеларията на ГЩ 1794 от 15.07.1998 г.) и Николай Чобанов (вх.№ 1796 от 16.07.1998 г.), респективно пет и шест дни след като съм подал рапорт за освобождаване от кадрова военна служба. От тях е видно, че съдбата ми е била решена много преди разговора ми с теб на 03.07.1998 г. Това се потвърждава и от първото изречение в документа на Златев: „Във връзка с Ваша устна заповед от 22.05.1998 год. Ви докладвам моите виждания за развитието на медицинското осигуряване в Българската армия и ВМА...”. И последното изречение от пасквила на Чобанов - „Тези свои виждания предлагам на Вашето внимание без да претендирам за отговорно място в йерархията, а като човек и офицер, който е разтревожен и съпричастен към състоянието на медицинската служба в която тя се намира в момента”. За да седне на един по-висок военномедицински стол – началник на медицинското осигуряване през м. септември 1998 г.
6.Как отмени решението на Съвета на началник щабовете и собствената си заповедта си от есента на 1998 г., с която Цвятко Иванов, светла му памет, бе назначен на овакантеното от мен място, за да угодиш на Георги Ананиев и неговото протеже.
Като те видях днес в редиците на АБВ онемях. И се погнусих!
Кой си ти Михов! Генерал със синя обвивка и червено съдържание?
Или един обикновен политически нагаждач!

Няма коментари:

Публикуване на коментар