сряда, 20 декември 2017 г.

ОТНОВО БЕЗ КОМЕНТАР....БАЛКАНСКАЯ ШКОЛА ГЕОПОЛИТИКИ (К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ БАЛКАН)

„…Ние говорим не за Сръбска школа за геополитика, а за Балканска. Това не е случайно. На първо място и в момента в нейната работа вземат участие учени, преподаватели  и студенти от Македония, страна – която както и Сърбия  не е член нито на НАТО, нито на ЕС (преди всичко поради претенции на Гърция за името), а също така Босна и Херцеговина (както Сараево, така и Република Сръбска). По тази причина форматът на школата излиза извън границите на Сърбия. На второ място, и в другите Балкански страни все по-често се поставя въпросът „оправдано ли е било решението за членство в НАТО и Евросъюза, което кара различни политически, обществени и научни дейци от тези страни да изследват по-задълбочено проблемите за геополитическото пространство и баланса на силите в Българския регион.
Само че в случая в страни като Черна гора, БЪЛГАРИЯ, Хърватска, Словакия и Румъния (която има по-особено положение поради наличие на собствена геополитическа школа) преподаването на геополитика е прерогатив на атлантически и глобалистки кръгове, поради това, че тези страни са членове на НАТО и ЕС, които диктуват собствените си възгледи. По тази причина геополитика или не се преподава (не е работа на васалите да знаят какво мислят и какви решения вземат господарите) или се налагат атлантическите възгледи (в духа на Збигнев Бжежински и т.н).
Затова Балканската школа за геополитика са толкова важни за страните, които искат сами да се разпореждат със своя суверенитет, така и за тези, които вече са се разпоредили със суверенитета си, но сега не са доволни от избора си и се замислят за неговото преразглеждане.
Балканската школа за геополитика започна работа през октомври 2017 г. В нея участват специалисти от Русия и Сърбия, но кръгът на преподаватели постоянно се разширява. Постигнати са споразумения за лекционни курсове от геополитици от Италия, Франция, Аржентина и т.н., както и срещи с представители на Китай, Иран, Турция и т.н. Освен геополитика в школата се преподават етно-социология, политическа философия, антропология, теория на мрежовите и информационни войни, теория на международните отношения. Водят се и уникални курсове - Теория на многополярния свят, Ноология (от гр. nus — дух и logos — учение за природата и същността на човешкия разум, философско учение за съзнанието – бел.моя) и т.н..
Ако накратко трябва да формулирам задачата на Балканската школа за геополитика, то тя е да подготви самостоятелно мислещ и компетентен интелектуален елит на балканските (преди всичко славянски) страни, която в бъдеще да съдейства за превръщане на цялото пространство на Балканите от обект на международната политика в неин субект.”
И ТОЗИ ПЪТ БЕЗ КОМЕНТАР!
P.S. 1.Текстът на Дугин се публикува се със съкращения. 2  Докато превеждах, с половин ухо слушах евразийските размисли и страсти на „тъстовото”, бивш главен секретар на МВР , а днес активен политик от „Атака”  - Св. Лазаров пред Цетанка Ризова в bТV!
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар